نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ماهور تار هوشنگ ظریف آواز عبدالوهاب شهیدی

ماهور تار هوشنگ ظریف آواز عبدالوهاب شهیدی

دستگاه ماهور تار هوشنگ ظریف آواز عبدالوهاب شهیدی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید