نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

‎⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

‎⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی و متوسطه ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۴

هنرجوی گرامی سرکارخانم هستی دریایی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه رشته ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز:خوبسونوریته: عالی
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب جلد دوم و سوم  ل ویولن و چندین اتود و آهنگ برای ویولن

 همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکینیما فریدونی
‎⁨گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویولن هستی دریایی⁩ هنرجوی ایمان ملکی

دیدگاهتان را بنویسید