نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید