نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید