نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

بداهه نوازی در آواز چهارگاه کوشا میرزایی سه تار.mp4

بداهه‌نوازی در آواز چهارگاه کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید