نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

میلاد سنگستانى هنرجوى آواز فرزین نیازخانی در حال تمرین فاصله سوم آهنگ بگذر ز من عارف

میلاد سنگستانى هنرجوى آواز فرزین نیازخانی در حال تمرین فاصله سوم آهنگ بگذر ز من عارف

میلاد سنگستانى هنرجوى آواز فرزین نیازخانی در حال تمرین فاصله سوم آهنگ بگذر زمن عارف.mp4

دیدگاهتان را بنویسید