نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آروین عاشوری هنرجوی درامز دوره ابتدایی محمدرضا قراگوزلو

آروین عاشوری هنرجوی درامز دوره ابتدایی محمدرضا قراگوزلو

آروین عاشوری،هنرجوی درامز دوره ابتدایی محمدرضا قراگوزلو،آموزشگاه موسیقی فریدونی،مهر1394

دیدگاهتان را بنویسید