نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی ماهور فرشید فرهمند ویولن

فرشید فرهمند دستگاه ماهور ۲ بداهه نوازی ویولن.mp4

ماهور و شکسته بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

دستگاه ماهور فرشید فرهمند ویولن

بداهه‌نوازی ماهور ۳ فرشید فرهمند

بداهه‌نوازی ماهور ۳ فرشید فرهمند

دلکش و فرود به ماهور بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.wmv

دلکش و فرود به ماهور بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند ۲

فرشید فرهمند دستگاه ماهور ۲ بداهه نوازی ویلن.mp4

دیدگاهتان را بنویسید