عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

فیلم عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

آواز افشاری ۲ بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.mov

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز افشاری ۳ بداهه‌نوازی ویلن فرشید فرهمند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.