نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

فرشید فرهمند بداهه‌نوازی افشاری ویولن تمبک مهدی الهویی.mp4

[fvplayer src=”https://as7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/2089b681a2aeabceaa791a6678c0a1b810048990-360p__85407.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10048990-9084-b__468111127.jpg” caption=”عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند”]

فیلم عراق افشاری نهیب حزین و فرود ویولن فرشید فرهمند

[fvplayer src=”https://hw1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4651a0e9c2bb9cadb3e8f089e426aefc12400848-480p__56575.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/12400848-6441-b__626505208.jpg” caption=”آواز افشاری ۲ بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند.mov”]

[fvplayer src=”https://hw5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/c48f805cc7371d8421bbc508ac25501212024469-360p__99336.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/12024469-3380-b__208411841.jpg” caption=”آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند”]

آواز افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز عراق افشاری بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند.mp4

آواز افشاری ۳ بداهه‌نوازی ویلن فرشید فرهمند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.