مصطفی رحیمی زردملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان

مصطفی رحیمی زردملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در اسفند ۱۳۹۶ صورت گرفته است.

مصطفی رحیمی زردملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

مصطفی رحیمی زرد ملیجه هنرجوی سنتور مریم باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا