گواهی‌نامه پایان‌دوره تمبک و پیانو و مربی‌گری سیده منور برادران قوامی

گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ساز تنبک سیده منور برادران قوامی هنرجوی ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد
۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شماره : ۲۷۲۳/۹۹۷۱
گواهینامه‌‌ی صلاحیت تدریس بدینوسیله گواهی میشود سرکار خانم سیده منور برادران قوامی دارنده کد ملی ۲۵۹۳۴۳۶۶۹۷  صادره از  رشت متولد  ۱۳۶۱ دوره‌ی مربیگری کتاب آموزش تمبک حسین تهرانی را در این آموزشگاه گذرانده‌اند و دارای صلاحیت تدریس در این زمینه می‌باشند. 
ایمان ملکینیما فریدونی
گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ساز تنبک سیده منور برادران قوامی هنرجوی ایمان ملکی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سیده منور برادران قوامی هنرجوی پیانوالهه نقوی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی سرکار خانم سیده منور برادران قوامی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: توانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: توانایی کوک ساز: سونوریته:
نوانس: دقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول و دوم مایکل آرون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیالهه نقوینیما فریدونی
گواهینامه‌ مربی‌گری تمبک کودکان سیده منور برادران قوامی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨
گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی ساز تنبک سیده منور برادران قوامی هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا