نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

علاء ایجادی سه‌تار پیمان فروهر آواز تصنیف پیک سحری

علاء ایجادی سه‌تار پیمان فروهر آواز تصنیف پیک سحری

استاد علاء ایجادی سه تار پیمان فروهر آواز تصنیف پیک سحری .mp4

استاد علاء ایجادی سه تار پیمان فروهر آواز تصنیف پیک سحری .mp4

دیدگاهتان را بنویسید