نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجرای هنرجویان پیانو احسان نیک

فیلم اجرای هنرجویان پیانو احسان نیک

خواب های طلایی آنیسا ماه پیشانیان پیانو احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

آهنگ گلنسا متین میرزاخانی هنرجو ۱۲ ساله پیانو احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

خونه مادر بزرگه آنیسا ماه پیشانیان هنرجو ٦ ساله پیانو احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

آسیه جعفری تایتانیک هنرجوی متوسطه پیانو احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

امید ایزدی . باران عشق . هنرجو پیانو ابتدایی احسان نیک . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

سمیه شعبان پور . رومیٔو ژولیت . هنرجو متوسطه پیانو احسان نیک . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

دیدگاهتان را بنویسید