نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۱۵ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ تالار محک

کنسرت شماره ۱۵ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ تالار محک

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-بخش یک

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-بخش یک

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-گروه تارنوازان به سرپرستی نیما فریدونی

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-گروه تارنوازان به سرپرستی نیما فریدونی

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-بخش سوم

کنسرت 15 آموزشگاه موسیقی فریدونی-محک-16مرداد 1389-بخش سوم

دیدگاهتان را بنویسید