نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سه‌نوازی افشاری سه‌تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی ۱۳۹۰

سه‌نوازی افشاری سه‌تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی ۱۳۹۰

سه نوازی افشاری سه‌تار نیما فریدونی آواز محمود صفی زاده کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی1390

دیدگاهتان را بنویسید