نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت برج آزادی ۲۸ دی ۱۳۹۱ بداهه‌نوازی نیما فریدونی سه‌تار

کنسرت برج آزادی ۲۸ دی ۱۳۹۱ بداهه‌نوازی نیما فریدونی سه‌تار

کنسرت برج آزادی ۲۸ دی ۱۳۹۱ بداهه‌نوازی نیما فریدونی سه‌تار ایمان ملکی کمانچه محمود صفی‌زاده آواز فواد الهی قمشه‌ای تنبک آریا لطیف‌پور عود

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391-بداهه نوازی در افشاری

کنسرت23آموزشگاه موسیقی فریدونی-برج آزادی-28دی1391 1

دیدگاهتان را بنویسید