نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حسین مردانی تار و سه‌تار

حسین مردانی تار و سه‌تار

بداهه‌نوازی چهارمضراب اصفهان حسین مردانی تار

بداهه‌نوازی چهارمضراب اصفهان حسین مردانی تار

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۵

هنرجوی گرامی جناب آقای حسین مردانی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: خوب
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ردیف میرزا عبدالله و ردیف آوازی عبدالله دوامی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

آهنگ نامهربونی کوروس سرهنگ زاده حسین مردانی سه تار.mp4

آهنگ نامهربونی کوروس سرهنگ زاده حسین مردانی سه تار.mp4

تصنیف چون به زلف خویش شانه می زنی بیات اصفهان حسین مردانی تار

تصنیف چون به زلف خویش شانه می زنی بیات اصفهان حسین مردانی تار.mp4

بداهه نوازی بیات اصفهان ۶ حسین مردانی سه تار

بداهه نوازی بیات اصفهان ۵ حسین مردانی سه تار.mp4

بداهه نوازی بیات اصفهان ۳ حسین مردانی سه تار.mov

بداهه نوازی آواز بیات اصفهان سه‌تار حسین مردانی ۴.mp4

بداهه نوازی آواز بیات اصفهان سه تار حسین مردانی.mp4

بداهه نوازی بیات اصفهان ۳ حسین مردانی سه‌تار.mov

بداهه نوازی بیات اصفهان ۳ حسین مردانی سه تار.mov

بداهه نوازی سه تار حسین مردانی بیات اصفهان.mp4

حسین مردانی بداهه نوازی سه تار در آواز بیات اصفهان.mp4

بداهه نوازی سه‌تار دستگاه ماهور حسین مردانی.mp4

بداهه نوازی سه تار دستگاه ماهور حسین مردانی.mp4

بداهه نوازی بیات اصفهان ۳ سه‌تار حسین مردانی

بداهه نوازی بیات اصفهان ۳ سه تار حسین مردانی

بداهه نوازی بیات اصفهان ۲ سه‌تار حسین مردانی

بداهه نوازی بیات اصفهان سه‌تار حسین مردانی

بداهه نوازی بیات اصفهان سه تار حسین مردانی

تصنیف میباره بارون بیات اصفهان حسین مردانی

تصنیف جمال جانان حمید مسعودی سه تار حسین مردانی تمبک سیاوش ابراهیمی

تصنیف جمال جانان حمید مسعودی سه تار حسین مردانی تمبک سیاوش ابراهیمی

بداهه نوازی در دستگاه ماهور حسین مردانی سه تار و جواد شربتی آواز صوتی

بداهه نوازی در دستگاه ماهور حسین مردانی سه تار و جواد شربتی آواز صوتی

بخشی ازکنسرت گروه موسیقی خورشید تابنده بندر گز به سرپرستی حسین مردانی.mp4

بخشی ازکنسرت گروه موسیقی خورشید تابنده بندر گز به سرپرستی حسین مردانی.mp4

بخشی ازکنسرت گروه موسیقی خورشید تابنده (بندرگز) از راست به چپ منوچهری تمبک . رضایی تار . مسعودی آواز . طیبی سنتور . مردانی سه‌تار . علی نژاد سه‌تار باس . سرپرست و تنظیم قطعات مردانی
اجرا در مایه بیات اصفهان . پیش درآمد از حسین مردانی

بداهه نوازی چهار مضراب ماهور حسین مردانی تار.mp4

بداهه نوازی چهار مضراب ماهور حسین مردانی تار.mp4

بداهه نوازی دستگاه راست پنج گاه سه‌تار حسین مردانی.mp4

بداهه نوازی دستگاه راست پنج گاه سه تار حسین مردانی.mp4

بداهه نوازی سه‌تار باس حسین مردانی آواز بیات اصفهان.mp4

بداهه نوازی سه تار باس حسین مردانی آواز بیات اصفهان.mp4

تصنیف بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران بیاد عزیزان زلزله زده در غرب کشور حسین مردانی.mp4

تصنیف بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران بیاد عزیزان زلزله زده در غرب کشور حسین مردانی.mp4

تصنیف مژده ی دیدار حسین مردانی تار و آواز.mp4

بداهه نوازی و بداهه خوانی در آواز بیات اصفهان جواد شربتی آواز و حسین مردانی تار.mp4

بداهه نوازی و بداهه خوانی در آواز بیات اصفهان جواد شربتی آواز و حسین مردانی تار.mp4

بداهه خوانی در دستگاه چهار گاه آواز سید ابراهیم خالقی سه‌تار حسین مردانی.mp4

بداهه خوانی در دستگاه چهار گاه آواز سید ابراهیم خالقی سه تار حسین مردانی.mp4

حسین مردانی بداهه نوازی سه‌تار آواز بیات اصفهان به شیوه ی تنبور.mp4

حسین مردانی بداهه نوازی سه تار آواز بیات اصفهان به شیوه ی تنبور.mp4

تصنیف بیات اصفهان عماد خراسانی تار حسین مردانی.mp4

تصنیف بیات اصفهان عماد خراسانی تار حسین مردانی.mp4

مارا گلی از چیدن رویش نگذارند

چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

صد شربت نوشین زلب زنده دلان را

نزدیک لب ارندو چشیدن نگذارند

گفتم شنود مژده دیدار تو گوشم؟

آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارند

بداهه نوازی و بداهه خوانی در آواز ابوعطا حسین دباغ آواز و حسین مردانی سه‌تار.mp4

بداهه نوازی و بداهه خوانی در آواز ابوعطا حسین دباغ آواز و حسین مردانی سه تار.mp4

حسین مردانی بداهه نوازی سه تار دستگاه سه گاه.mp4

حسین مردانی بداهه نوازی سه تار دستگاه سه گاه.mp4

آواز دشتی بداهه نوازی سه‌تار حسین مردانی.mp4

آواز دشتی بداهه نوازی سه تار حسین مردانی.mp4

آواز دشتی ۲ بداهه‌نوازی سه تار حسین مردانی

آواز دشتی ۲ بداهه‌نوازی سه تار حسین مردانی

بداهه نوازی و بداهه خوانی آواز و سه تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات اصفهان ۲

بداهه نوازی و بداهه خوانی آواز و سه‌تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات اصفهان ۲.mp4

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی آواز و سه‌تار جواد شربتی و حسین مردانی بیات‌اصفهان ۲.mp4

بداهه خوانی وبداهه نوازی آواز اصفهان آوازجواد شربتی سه‌تار حسین مردانی ۱.mp4

بداهه خوانی وبداهه نوازی آواز اصفهان آوازجواد شربتی سه تار حسین مردانی.mp4

سید ابراهیم خالقی آواز و حسین مردانی سه‌تار بداهه نوازی وبداهه خوانی آواز بیات اصفهان

سید ابراهیم خالقی آواز و حسین مردانی سه تار بداهه نوازی وبداهه خوانی آواز بیات اصفهان .mp4

دیدگاهتان را بنویسید