نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم اجراهای علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

فیلم اجراهای علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

پیش درآمد سه‌گاه حسین هنگ آفرین علیرضا صباغیان هنرجوی غیر حضوری سه‌تار نیما فریدونی از قم

علیرضا صباغیان . زیرکش سلمک . هنرجوی سه‌تار غیر حضوری نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید