نوشته شده در 2 دیدگاه

عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی

عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی

عطیه رمضانی هنرجوی دوره ی ابتدایی تار مرغ سحر آموزشگاه موسیقی فریدونی اسفند 1393

عطیه رمضانی هنرجوی دوره ی ابتدایی تار مرغ سحر آموزشگاه موسیقی فریدونی اسفند 1393

تصنیف بیات شیراز آذری . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار.mp4

تصنیف بیات شیراز آذری . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار.mp4

تصنیف ماه غلام علی اکبر شیدا عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

تصنیف ماه غلام علی اکبر شیدا عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

شاه من ماه من مرتضی خان نی داوود . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

شاه من ماه من مرتضی خان نی داوود . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

عقرب زلف کجت . علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov

عقرب زلف کجت . علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov

در بهار امید امیر جاهد . عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

در بهار امید امیر جاهد . عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4

تصنیف ز من نگارم درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4

تصنیف ز من نگارم درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4

سپیده محمدرضا لطفی . تار عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

سپیده محمدرضا لطفی . تار عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4

رفتم در میخانه حبیبم علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov

رفتم در میخانه حبیبم علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov

تصنیف الا ای پیر فرزانه پریسا . عطیه رمضانی . هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی.mov

تصنیف الا ای پیر فرزانه پریسا . عطیه رمضانی . هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی.mov

ما را همه شب نمی برد خواب . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

ما را همه شب نمی برد خواب . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

موسم گل . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

موسم گل . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4

درنه جان،عطیه رمضانی،هنرجوی دوره ابتدایی تارنیمافریدونی،بهمن1394.mp4

درنه جان،عطیه رمضانی،هنرجوی دوره ابتدایی تارنیمافریدونی،بهمن1394.mp4

سه گدار|بیات اصفهان|عطیه رمضانی|هنرجوی دوره ابتدایی تار نیما فریدونی|شهریور1394

سه گدار|بیات اصفهان|عطیه رمضانی|هنرجوی دوره ابتدایی تار نیما فریدونی|شهریور1394

آنکه هلاک علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی

آنکه هلاک علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی

رنگ فیروزه عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از طریق تلگرام.mp4

رنگ فیروزه عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از طریق تلگرام.mp4

تصنیف به شب وصلت درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4

تصنیف به شب وصلت درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4

2 دیدگاه دربارهٔ «عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی»

  1. خیلی قشنگ وزیبا بود تبریک میگم

دیدگاهتان را بنویسید