فیلم اجرای هنرجویان موسیقی کودک و ارف و پیانو و فلوت ریکوردر و بلز مرجان کاشف

  • مدیر 

مرجان کاشف . آموزش ارف کودک . پیانو . پیانوی کودک . گروه نوازی . سلفژ کودکان . مربیگری ارف


در این برگه فیلم اجرای هنرجویان مرجان کاشف را می بینید:


آهنگ ماهی و اردک هلنا پورمحمد پیانو طبلک مهرسا پرویزی سارا تاجیک هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی


سورنا افشانی،گل گلدون،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV HD


سورنا افشانی،مستم مستم،هنرجوی ریکوردرمرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،زمستان94.MOV HD


خورشید خانوم . حلما هویدی سارینا ساعتی آرمیتا سیدین تینا نصیرپور کلاس ارف کودکان مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی


ماهی و اردک صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی


زاغی کجایی صدرا اقبالی بلز هنرجوی موسیقی کودک مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی


خوابهای طلایی جواد معروفی فاطمه رحیمی هنرجوی پیانو مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی


کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


کلاس سلفژ گروهی کودکان،مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،اردیبهشت1395.mp4


سورنا افشانی،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4


آنیسا ماه پیشانی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان 1394.3gp


چک چک باران،گلشید دادفر،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4


موش باهوش،نیکا بابازاده،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4


زوم زوم،پارسانیکبخت،هنرجوارگ ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4


هلیا پورمحمد . هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی . شب یلدا.mp4


پاندا،آنیسا ماه پیشانیان،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،پیانو،آموزشگاه موسیقی فریدونی، اسفند94.MOV HD


پادینا پرورده . گلنسا جونم . هنرجوی پیانو ابتدایی مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


ثنا ابراهیمی نژاد آهنگ عروسک قشنگ من هنرجوی فلوت ریکوردر مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-1.mp4


نیکا و نیوشا سادات مدنی . هنرجویان بلز و پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov


دانیال سماوات نوایی نوایی هنرجوی گیتار ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه فریدونی تیر۹۵.mp4


کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف،کاربا مادران،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395.MOV


ترانه فرهومندوآریارسولی،چهارشنبه سوری،هنرجوی فلوت مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.MOV


کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.


ای ایران2،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-3.mp4


آقاموشه،آنیساماه پیشانیان،هنرجو پیانودوره ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94.mp4


کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


آنیساماه پیشانیان و بهنود شفیعی،چهاردستی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94


صباصالحی،الیناعلی محمدی،پرهام فخری،گروه نوازی موسیقی کودک زیرنظر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،


دیانا مبینی،گلنساجونم،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند1394.mp4


تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v


بهنود شفیعی،هنرجوی ابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4


چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4


جان مریم،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


بهنود شفیعی . آهنگ راز . ساخته ی خودش . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی


ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی


امیرحسین شادرام medow Lands هنرجو پیانو ابتدایی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.MOV


الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگاه فریدونی.mp4


آنیسا ماه پیشانیان و گلشید دادفر، آقا موشه ، هنرجو ابتدایی پیانو مرجان کاشف، آموزشگاه موسیقی فریدونی


آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵ .mp4


تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی


کلاس موسیقی کودک مرجان کاشف، ارف ،آموزشگاه موسیقی فریدونی خرداد1395-2.mp4


ای ایران،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


آناهیتا تخت رونده کاشانی . صدرا اقبالی . بهار مقبلی . کلاس آموزش ارف کودک . مدرس مرجان کاشف.mp4


کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،2 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


نیکا بابازاده،هنرجوی ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی،آبان1394.mp4


تمرین سلفژ کودکان کلاس مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی تیر ۹۵.m4v


آنیسا ماه پیشانیان شاپرک پیانو هنرجوی مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵ .mp4


چهارشنبه سوری،گروه کرفرشته های شاد،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD


آرتین اسماعیلی پیانو و بهنود شفیعی آواز هنرجویان مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی - 1.MOV


کلاس گروهی موسیقی کودک(ارف)، مرجان کاشف ،1 آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV


بردیا پورحسن ثنا ابراهیمی نژاد تابهار دلنشین تمرین دونوازی ویولن ریکوردر . مرجان کاشف


الیناعلی محمدی ملودیکا،صباصالحی پیانو،هنرجویان مرجان کاشف وهامان بریمانی،آموزشگاه فریدونی.mp4 HD


ضبط چهارشنبه سوری،گروه کرکودکان،سرپرست و شاعر مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD


تمرین گروه همنوازان و کر آوای همنواز به سرپرستی ایمان ملکی و مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی فریدونی


جینگل بلز،دیانا،هنرجو پیانوابتدایی مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر94


بهنود شفیعی . برگ ریزان . هنرجوی پیانو مرجان کاشف . آموزشگاه موسیقی فریدونی - 1.MOV


کلاس ارف کودک هنرآموز مرجان کاشف آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


رشید خان،کنسرت هنرجویان ارف مرجان کاشف،آموزشگاه موسیقی فریدونی ، خرداد 1395.MOV HD

دیدگاهتان را بنویسید