نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

شرایط همکاری اساتید آموزشگاه موسیقی فریدونی

شرایط همکاری اساتید آموزشگاه موسیقی فریدونی

اساتید محترم  در صورت تمایل به همکاری با آموزشگاه لطفا رزومه ی خود و اطلاعات تماس را به نشانی ایمیل [email protected] یا تلگرام ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰
ارسال فرموده 
یا با شماره تلفن ۲۲۹۵۲۸۲۰ تماس حاصل فرمایند. 

مدارک مورد نیاز:

۱-        گواهی صلاحیت تدریس ۲-       یک قطعه عکس۳-      کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه۴-      کپی آخرین مدرک تحصیلی۵-      رزومه کاری و بیوگرافی۶-      شرح درس ( برای دوره های ابتدایی، متوسطه ، عالی و ممتاز)


شرایط همکاری:

۱-       شهریه از هنرجویان در ابتدای فصل برای کل فصل گرفته می شود.۲-      تعطیلات رسمی جزء ترم سه ماهه محسوب می گردد.۳-      حضور و غیاب هنرجویان در آموزشگاه ثبت نمی شود. به همین دلیل غیبت به هر دلیل (حتا در صورت اطلاع دادن از قبل یا حتا در آغاز فصل به آموزشگاه ) جزء جلسات فصل به حساب خواهند آمد و آموزشگاه و استاد به هیچ وجه برای هنرجو کلاس جبرانی تشکیل نمی دهد.۴-      در صورت غیبت هنرآموز(استاد) جلسه ی جبرانی توسط خود هنرآموز در صورت امکان انجام می شود ، در غیر این صورت  مبلغ یک دوازدهم شهریه به عنوان تخفیف به هنرجو در فصل آینده باز پس داده می شود و اگر هنرجو تمایل به ثبت نام در فصل آینده نداشته باشد این مبلغ به او باز گردانده می شود.۵-     هنرآموزان می توانند فردی با صلاحیت تدریس را به جای خود در روزغیبت خود برای تدریس به هنرجویان معرفی نمایند.۶-     حقوق هنرآموزان در نخستین روز فصل بعد تا ساعت ۱۲ ظهر به حساب بانکی ایشان واریز خواهد شد.۷-     هنرآموزان بابت هر هنرجو مبلغ ۴۵ درصد کل شهریه ی تعیین شده در فصل مربوطه را دریافت خواهند نمود.۸-     هیچ گونه تاخیری نسبت به واریز حقوق کامل هنرآموزان از طرف آموزشگاه مورد پذیرش نبوده و هرگونه دیرکرد در این زمینه می تواند زمینه ی حق خواهی هنرآموز از آموزشگاه را فراهم نماید.۹-       در آخرین جلسه ی پایان هر فصل با حضور استاد و نمایندگان آموزشگاه ، میزان مهارت هر هنرجو درجه بندی می گردد. و نقاط ضعف و قوت ایشان در کارنامه ای به ایشان داده خواهد شد.۱۰-     هر هنرجو دارای کارت برای هر فصل آموزشی خواهد بود که در آن دوره ی آموزشی او ، نام هنرآموز ، شماره ی هنرجویی و دیگر اطلاعاتش ثبت خواهد بود.۱۱-     هرگونه فروش وسیله یا ساز یا معرفی هنرجو به فروشگاهی جهت تهیه به هنرجویان ممنوع می باشد و موجب عدم همکاری آموزشگاه با هنرآموز مربوطه در فصل بعد خواهد بود.  ۱۲-    رعایت شئونات اسلامی  و اخلاقی الزامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید