فیلم‌های انواع تریل ریزاشاره شیوه اجرا حالت‌ها نیما فریدونی تار و سه‌تار

۴۰ هزار تومان

توضیحات

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
تکنیک های تار ،بخش 18 ، ریز اشاره یا تریل ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تکنیک های سه تار ،بخش 18 ، ریز اشاره یا تریل ، نیما فریدونی ، مهر 1394.mp4
تریل تک مضرابی یا پژواک در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۹۵ .mp4
اجرای تریل با تکنیک تک سیم در تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
تریل تار و سه تار تاریخچه و اجرا ی نرم و خشن نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
تریل رو به بالا تریل رو به پایین تریل با پیشا نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
تریل متغیر در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۱۳۹۵.mp4
چارَک تری (‌تریل)‌ در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
سرعت و تعداد مضراب ها ی تریل در تار و سه تار نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
علامت ها متغیر روی تریل در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
نحوه ی تمرین تریل در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
انواع فواصل تریل و نحوه انگشت گذاری در تار و سه تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
۹۱ ریز اشاره یا تریل . دستور ابتدایی سه تار حسین علیزاده . آموزش تار نیما فریدونی.mp4
ریز اشاره یا تریل درس ۹۱ دستور ابتدایی حسین علیزاده . سه تار نیما فریدونی.mp4
تک تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۷۷ . نیما فریدونی.mp4
تک تریل . تکنیک های تار . بخش ۷۸ . نیما فریدونی.mp4
تریل یا ریز اشاره درس ۷۱ کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی . نیما فریدونی تار.mp4
چپ تریل . تکنیک های سه تار . بخش ۹۵ . نیما فریدونی.mp4
چپ تریل . تکنیک های تار,بخش ۹۵ ,نیما فریدونی.mp4
درس ۷۱ تریل کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی سه‌تار.mp4
تمرین برای تقویت دست چپ و مچ دست راست تحریر فراز و نشیب و تریل نیما فریدونی تار.mp4
توضیحاتی درباره تمرین ریز عطا جنگوک کتاب اول هنرستان نیما فریدونی تار
انواع فواصل تریل و نحوه انگشت گذاری در تار و سه‌تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
تریل تک مضرابی یا پژواک در تار و سه‌تار نیما فریدونی تیر ۹۵ .mp4
تریل متغیر در تار و سه‌تار نیما فریدونی تیر ۱۳۹۵.mp4
۲۵ تریل محمد فیروزی دشتی ر تار و ترانه نیما فریدونی تار.mp4
نکاتی پیرامون بهتر اجرا کردن تریل نیما فریدونی تار⁩
واتریل,تکنیک های تار,بخش ۹۶,نیما فریدونی.mp4
چپ واتریل,تکنیک های تار,بخش ۹۷,نیما فریدونی.mp4
نحوه ی تمرین تریل در تار و سه‌تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4
تریل تار و سه‌تار تاریخچه و اجرا ی نرم و خشن نیما فریدونی تیر۹۵.mp4
علامت ها متغیر روی تریل در تار و سه‌تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4


اجرای تریل با تکنیک تک سیم در تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4

اجرای تریل با تکنیک تک سیم در تار نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فیلم‌های انواع تریل ریزاشاره شیوه اجرا حالت‌ها نیما فریدونی تار و سه‌تار”