امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

بازدید: 52 امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

فیلم اجراهای بهداد بابایی سه‌تار

بازدید: 45 سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور سه‌تار بهداد بابایی شور و دشتی با الهام از موسیقی خراسان بهداد بابایی سه‌تار و ایرج بسطامی آواز دستگاه نوا سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دلکش شور و فرود ماهور سه‌تار بهداد بابایی کمانچه اردشیر کامکار […]

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

بازدید: 118 رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد تار: امیرعباس صفری تمبک: محمد انوری شاد دستگاه: سه‌گاه رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد