نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب بیداد همایون فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

چهارمضراب بیداد همایون فرامرز پایور گلنوش ملایری سنتور

بخش هشتم – چهار مضراب بیداد|گلنوش ملایری

بخش هشتم – چهار مضراب بيداد

دیدگاهتان را بنویسید