نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اجرای آثار کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی تالار وحدت دی ۱۳۹۸

بخشی از فالگیر کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی مایستر دانیال جورابچی فلوت ارغوان منتظری

غریو کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی مایستر دانیال جورابچی

غریو کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی مایستر دانیال جورابچی.mp4

قطعه غریو، ساخته کوشا میرزایی

این قطعه بر مبنای نغمات بیات اصفهان و نوا برای ارکستر زهی نوشته شده.

رهبر ارکستر: پروفسور نادر مشایخی

کنسرت مایستر: دانیال جورابچی

محل اجرا: تالار وحدت

بداهه‌نوازی سه‌تار اصفهان کوشا میرزایی دی ۱۳۹۸ تالار وحدت

بداهه‌نوازی سه‌تار اصفهان کوشا میرزایی دی ۱۳۹۸ تالار وحدت.mp4

بخشی از فالگیر کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی مایستر دانیال جورابچی فلوت ارغوان منتظری.mp4

بخشی از فالگیر کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی مایستر دانیال جورابچی فلوت ارغوان منتظری

بخشی از اجرای قطعه ی فالگیر.

فالگیر اثری از کوشا میرزایی.

رهبر ارکستر: پروفسور نادر مشایخی

کنسرت مایستر: دانیال جورابچی

سولیست فلوت: ارغوان منتظری

زمان اجرا:۹۸/۱۰/۲۲

مکان اجرا: تالار وحدت

توضیحی در مورد اثر:

فالگیر قطعه ای ست برای فلوت و ارکستر در چهار قسمت، بر اساس نغماتی از دشتی، کرد بیات و شور.

دیدگاهتان را بنویسید