نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

صدا و تصویر ساز تار یوسف پوریا

فروش ساز تار یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۷۵

صدای ساز تار دست‌رنج یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۷۵

صدای ساز تار دست‌رنج یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۷۵

فروش ساز تار یوسف پوریا ساخت سال ۱۳۷۵
دیدگاهتان را بنویسید