محمدعلی فتحعلیان گیتار تمرین پیكادو اثر فرزین نیازخانى.mp4

محمدعلی فتحعلیان گیتار تمرین پیكادو اثر فرزین نیازخانى.mp4

محمدعلی فتحعلیان گیتار تمرین پیكادو اثر فرزین نیازخانى

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.