کنسرت شماره ۴۳ هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی ۳ اسفند ۱۳۹۷

  • مدیر 

در این برگه به زودی اطلاعات بیشتری شامل عکس و فیلم کنسرت قرار داده خواهد شد:

کنسرت شماره ۴۳

هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی

سرپرست گروه:
ایمان ملکی، فرزین نیازخانی،
مرجان کاشف، مریم باغبان پیرایش

فرهنگسرای نیاوران
آدینه ۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۱۰بامداد

فروش بلیت: ۲۲۳۳۳۴۲۵

دیدگاهتان را بنویسید