چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری.mp4

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری.mp4

فیلم اجرای چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.