نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مهر عالم‌آرا مایه نوا آهنگساز و سه‌تار کوشا میرزایی کمانچه محمدجواد مدواری

مهر عالم‌آرا مایه نوا آهنگساز و سه‌تار کوشا میرزایی کمانچه محمدجواد مدواری

مهر عالم آرا مایه ی نوا آهنگساز و سه تار کوشا میرزایی کمانچه محمدجواد مدواری

دیدگاهتان را بنویسید