نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قرچه دستگاه شور ردیف عبدالله دوامی سه‌تار سروش صارمی شاگرد نیمافریدونی

قرچه دستگاه شور ردیف عبدالله دوامی سه‌تار سروش صارمی شاگرد نیمافریدونی

قرچه-دستگاه شور-ردیف استاد عبدالله دوامی-نوازنده سه تار:سروش صارمی- شاگرد نیمافریدونی

دیدگاهتان را بنویسید