نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین برای کنسرت خواننده رفعت جلالی تار نیما فریدونی کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی قمشه‌ای

تمرین برای کنسرت خواننده رفعت جلالی تار نیما فریدونی کمانچه ایمان ملکی تنبک فواد الهی قمشه‌ای

بخش یکم تمرین برای کنسرت خواننده رفعت جلالی،تارنیمافریدونی،کمانچه ایمان ملکی،تنبک فواد الهی قمشه ای

بخش دوم تمرین برای کنسرت خواننده رفعت جلالی،تارنیمافریدونی،کمانچه ایمان ملکی،تنبک فواد الهی قمشه ای

دیدگاهتان را بنویسید