نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قرچه دستگاه شور ردیف عبدالله دوامی سه‌تار سروش صارمی شاگرد نیمافریدونی

قرچه دستگاه شور ردیف عبدالله دوامی سه‌تار سروش صارمی شاگرد نیمافریدونی
قرچه-دستگاه شور-ردیف استاد عبدالله دوامی-نوازنده سه تار:سروش صارمی- شاگرد نیمافریدونی

قرچه-دستگاه شور-ردیف استاد عبدالله دوامی-نوازنده سه تار:سروش صارمی- شاگرد نیمافریدونی

فیلم اجرای قرچه دستگاه شور ردیف استاد عبدالله دوامی نوازنده سه تار سروش صارمی شاگرد نیمافریدونی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.