نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین گروه تارنوازان آهنگ خزان حسین علیزاده سرپرست نیما فریدونی

تمرین گروه تارنوازان آهنگ خزان حسین علیزاده سرپرست نیما فریدونی

فیلم تمرین گروه تارنوازان آهنگ خزان حسین علیزاده سرپرست نیما فریدونی

Tamrin Tarnavazan Khazan & Gham Ba tabiban Shahrivar 1391

دیدگاهتان را بنویسید