نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کیارش مطیع‌الحق انوانسیون ۱ باخ هنرجوی پیانو متوسطه امیر صنیعی

کیارش مطیع‌الحق انوانسیون ۱ باخ هنرجوی پیانو متوسطه امیر صنیعی

کیارش مطیع الحق،انوانسیون1باخ،هنرجوی پیانو دوره متوسطه امیر صنیعی،آموزشگاه فریدونی،شهریور94

دیدگاهتان را بنویسید