نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تک‌نوازی تنبور مصطفی عزیزی مقام

تک‌نوازی تنبور مصطفی عزیزی مقام

تکنوازی تنبور،مصطفی عزیزی،مقام، استاد تنبور آموزشگاه موسیقی فریدونی،خرداد95.3gp HD

دیدگاهتان را بنویسید