فیلم جهانبخش احمدپور بداهه نوازی همایون مدرس تار

فیلم جهانبخش احمدپور بداهه نوازی همایون مدرس تار

جهانبخش احمدپور بداهه نوازی همایون مدرس تار آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی .mov

جهانبخش احمدپور شورانگیز حسین علیزاده مدرس تار آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

جهانبخش احمدپور مدرس تار آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی .mp4

جهانبخش احمدپور راز و نیاز ردیف میرزاعبدالله مدرس تار آموزشگاه موسیقی فریدونی .mp4

جهانبخش احمدپور شورانگیز۲ حسین علیزاده مدرس تار آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا