نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

محمدحسین نیک‌نژاد بداهه‌نوازی گیتار هنرجوی ابتدایی فرزین نیازخانی

محمدحسین نیک‌نژاد بداهه‌نوازی گیتار هنرجوی ابتدایی فرزین نیازخانی

محمد حسین نیک نژاد . بداهه نوازی گیتار . هنرجو ابتدایی فرزین نیازخانی . آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید