نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ابوعطا بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

ابوعطا بداهه‌نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز ابوعطا ۲ فرشید فرهمند ویولن.mp4

بداهه‌نوازی ابوعطا ۴ فرشید فرهمند ویولن

ابوعطا بداهه نوازی ویولن فرشید فرهمند

آواز ابوعطا ۳ فرشید فرهمند ویلن

دیدگاهتان را بنویسید