نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تمرین گروه‌نوازی هنرجویان سطح مبتدی مدرس بهزاد سلیمی

تمرین گروه‌نوازی هنرجویان سطح مبتدی مدرس بهزاد سلیمی

تمرین گروه نوازی هنرجویان (سطح مبتدی ) مدرس بهزاد سلیمی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید