نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب نوا سوسن اصلانی ارکستر سنتورنوازان به سرپرستی حسین دهلوی

چهارمضراب نوا سوسن اصلانی ارکستر سنتورنوازان به سرپرستی حسین دهلوی

چهارمضراب نوا . سوسن اصلانی . ارکستر سنتورنوازان به سرپرستی استاد حسین دهلوی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید