نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رامتین احمدی تمرین اشاره تنبک هنرجوی ایمان ملکی

رامتین احمدی تمرین اشاره تنبک هنرجوی ایمان ملکی

رامتین احمدی تمرین اشاره تنبک هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی .mp4

دیدگاهتان را بنویسید