نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۲۸ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تالار فارابی

کنسرت شماره ۲۸ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ تالار فارابی

کنسرت شماره 28 اساتید آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – گروه سماک تالار فارابی- 18 اردیبهشت 1393

کنسرت شماره 28 اساتید آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی – گروه سماک تالار فارابی- 18 اردیبهشت 1393

دیدگاهتان را بنویسید