کنسرت شماره ۱۳ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۲۵ آذر ۱۳۸۸ کانون پرورش فکری کودکان

فیلم کنسرت شماره ۱۳ آموزشگاه موسیقی فریدونی  ۲۵ آذر ۱۳۸۸ کانون پرورش فکری کودکان

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 3

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 3

کنسرت13 آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 1

کنسرت13 آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 1

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 4

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 4

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 2

کنسرت13آموزشگاه موسیقی فریدونی- گروه پنج – کانون پرورش فکری کودکان-25 آذر1388 بخش 2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا