نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت شماره ۱۴ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۸ تیر ۱۳۸۹ فرهنگسرای ارسباران

کنسرت شماره ۱۴ آموزشگاه موسیقی فریدونی ۸ تیر ۱۳۸۹ فرهنگسرای ارسباران
کنسرت شماره 14آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 5

کنسرت شماره 14آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 5


کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش1-گروه تار نوازان

کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش1-گروه تار نوازان


کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش2- گروه هم آوایان

کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش2- گروه هم آوایان


کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش3-گروه موسیقی آوای همنواز

کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش3-گروه موسیقی آوای همنواز


کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش4- گروه آوای همنواز

کنسرت14آموزشگاه موسیقی فریدونی-8تیر1389-فرهنگسرای ارسباران-بخش4- گروه آوای همنواز


کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 1

کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 1


کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 2

کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 2


کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 4

کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 4


کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 3

کنسرت شماره 14 آموزشگاه موسیقی فریدونی-فرهنگسرای ارسباران8تیر1389بخش 3


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.