نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دستگاه شور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده ۱۳۹۱

دستگاه شور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی‌زاده ۱۳۹۱

دستگاه شور تار نیما فریدونی آواز محمود صفی زاده 1391

دیدگاهتان را بنویسید