نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی آواز دشتی سه‌تار نیما فریدونی ۱۳۸۲

بداهه‌نوازی آواز دشتی سه‌تار نیما فریدونی ۱۳۸۲

بداهه نوازی در آواز دشتی – سه‌تار نیما فریدونی- 1382 خورشیدی

بداهه نوازی در آواز دشتی – سه‌تار نیما فریدونی- 1382 خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید