نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فایل‌های صوتی کلاس درس تار ارشد تهماسبی

فایل‌های صوتی کلاس درس تار ارشد تهماسبی پالایش صوتی نیما فریدونی

فایلهای صوتی کلاس درس تار ارشد تهماسبی پالایش صوتی نیما فریدونی

دخترک ژولیده،علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

دخترک ژولیده،علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

ضربی بیات ترک،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

ضربی بیات ترک،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

دستگاه سه گاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

دستگاه سه گاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

درآمدوکرشمه ماهور،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

درآمدوکرشمه ماهور،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

ژیمناستیک موزیکال وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

ژیمناستیک موزیکال وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

تصنیف بلبل شوریده،عارف قزوینی،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

تصنیف بلبل شوریده،عارف قزوینی،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

نوروز63حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

چهارگاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

رنگ راک نورعلی برومند،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

رنگ راک نورعلی برومند،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

رنگ راست پنجگاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

رنگ راست پنجگاه،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

چهارمضراب نوا،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

چهارمضراب نوا،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

نوروز62حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

فغان حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

رقصان،حسین علیزاده،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

بندباز علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4 HD

بندباز علینقی وزیری،کلاس درس ارشد تهمباسبی،پالایش صوتی نیما فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید