فروش دی‌وی‌دی تصویری آموزش تار سه‌تار کمانچه ویلن دف ارسال به سراسر دنیا

۲+

Avaye Hamnavaz – ۱۳۹۷


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

آموزش درست و دقیق از وظایف اصلی مدرسین موسیقی می باشد. ما اعتقاد داریم که آموزش در هر زمینه ای باید رایگان و تحت حمایت دولت ها باشد. تا عدالت آموزشی برای همه برقرار گردد.

با توجه به عدم حمایت های دولتی از آموزش صحیح موسیقی در ایران بر آن شدم تا از بودجه ی محدود آموزشگاه موسیقی فریدونی برای ایجاد ویدیوهای آموزشی با کیفیت بسیار بالا و دقیق با کمک همکاران خود به ویژه ایمان ملکی هزینه نمایم.
این ویدیوها با سرعت بسیار پایین تولید می شوند. تیم ما برای تولید هر درس حدود ۵ ساعت زمان مصرف می کند. معمولا هر دو روز یک بار یک درس آماده می شود. ما این پروژه را یک پروژه ی ملی می دانیم. در این راه دوستان بسیاری به ما کمک می رسانند و از ما حمایت می کنند . راههای حمایت از ما در زیر معرفی شده است.
شما نیز می توانید از این پروژه ی ملی حمایت کنید. با سفارش درس یا قطعه مورد نظر خود و پرداخت بخشی از هزینه ها در تولید این ویدیوها سهیم باشید. مابقی هزینه ها توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی پرداخت می گردد. ویدیوی تولید شده با ذکر نام شما به عنوان حمایت کننده به طور رایگان در اختیار علاقمندان آموزش موسیقی قرار خواهد گرفت .
این کار در جهت اعتلای موسیقی ایران زمین و معرفی آن به سراسر جهان صورت خواهد پذیرفت. 

نیما فریدونی . دی ۱۳۹۵

جهت حمایت از آموزشهای رایگان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این دی وی دی ها را تهیه فرمایید :
تلفن :‌ ۰۰۹۸۲۱۲۲۳۳۳۴۲۵
تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


خرید آنلاین دی وی دی ها از لینک های زیر امکانپذیر شده است : 

 


مجموعه ی آموزشی ویدیویی سه‌تار . مدرس نیما فریدونی

کدسه تار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
۳۳فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . سه تار۲۰۰۰۰
۴۴فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار۲۰۰۰۰
۳۰فیلم آموزش سه تار جلد ۱ و بخشی از جلد ۲ و ۴ . جلال ذوالفنون . سه تار . ۳ دی وی دی۶۰۰۰۰
۳۲فیلم تکنیک های  سه تار . آموزش کوک۲۰۰۰۰
۴۷فیلم آثار محمد رضا لطفی . سه تار۲۰۰۰۰
۷۰فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . شور افشاری و کردی بیات بخشی از ابوعطا .سه تار۲۰۰۰۰
۱۲فیلم بخشی از دستور ابتدایی . متوسطه حسین علیزاده . سه تار۲۰۰۰۰
۳۷فیلم ده قطعه برای تار ۱ و بخشی از ده قطعه برای تار ۲ و ۳ و تصانیف و آثار حسین علیزاده . سه تار۲۰۰۰۰
۵۹فیلم دستگاه ماهور ردیف میرزاعبدالله .سه تار۲۰۰۰۰
۱۶فیلم دستگاه نوا و همایون و اصفهان و بخشی از راست پنج گاه سه تار ردیف میرزاعبدالله .سه تار۲۰۰۰۰
۱۹فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۸۴فیلم چهارمضراب و پایه های آن . صبا . درویش خان . فرهنگ شریف . مشکاتیان . سه تار۲۰۰۰۰
۴۳فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ و ۳  . روح الله خالقی . سه تار۲۰۰۰۰
۸۹فیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . روحوضی . چند آهنگ . سه تار۲۰۰۰۰
۲۵فیلم بخشی از همساز و تئوری موسیقی و آهنگهای موسیقی جهان . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۳۵فیلم آموزش بداهه نوازی . همنوازی و بداهه نوازی ها . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۴۰فیلم ساز و آواز ها و کنسرت ها . تار و سه تار . ۲ دی وی دی۴۰,۰۰۰


مجموعه ی آموزشی ویدیویی تار . مدرس نیما فریدونی

کدتار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
۳۴فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . تار . ۲ دی وی دی۴۰۰۰۰
۳۶فیلم بنیادهای نوازندگی و آثار محمدرضا لطفی . تار۲۰۰۰۰
۴۴فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار۲۰۰۰۰
۳۱فیلم آموزش سه تار . جلد ۱ .  جلال ذوالفنون . تار . ۳ دی وی دی۶۰۰۰۰
۸۵فیلم تکنیک های تار . آموزش کوک۲۰۰۰۰
۴۸فیلم بنیادهای نوازندگی تار و آثار محمد رضا لطفی . تار۲۰۰۰۰
۲۳فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . دستگاه ماهور و اصفهان . تار۲۰۰۰۰
۸۰فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی شور . ابوعطا . افشاری و سه گاه . تار۲۰۰۰۰
۱۳فیلم بخشی از دستور ابتدایی . حسین علیزاده .تار۲۰۰۰۰
۱۸فیلم  بخشی از دستور متوسطه حسین علیزاده . تار۲۰۰۰۰
۱۵فیلم  بخشی از ده قطعه ها و  تصانیف حسین علیزاده . تار۲۰۰۰۰
۵۶فیلم ردیف میرزاعبدالله . دستگاه ماهور سه گاه و نوا . تار۴۰۰۰۰
۲۰فیلم ردیف میرزاعبدالله شور و بیات اصفهان و بخشی از راست پنجگاه و بیات ترک . تار۲۰۰۰۰
۸۲فیلم چهارمضراب و پایه های آن و آثاری از جلیل شهناز و فرهنگ شریف . تار۲۰۰۰۰
۲۶فیلم آثاری از درویش خان و پرویز مشکاتیان . تار۲۰۰۰۰
۱۹فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۱۰فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ . روح الله خالقی . تار۲۰۰۰۰
۲۴فیلم بخشی از هنرستان ۳ . ردیف مقدماتی . موسی معروفی . تار۲۰۰۰۰
۱۷فیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . غوغای ستارگان . تار۲۰۰۰۰
۲۵فیلم بخشی از همساز و تئوری موسیقی و آهنگهای موسیقی جهان . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۳۵فیلم آموزش بداهه نوازی . همنوازی و بداهه نوازی ها . تار و سه تار۲۰۰۰۰
۴۰فیلم ساز و آواز ها و کنسرت ها . تار و سه تار۴۰۰۰۰
۴۱فیلم آهنگ های روحوضی ، محلی و چند آهنگ . تار۲۰۰۰۰


مجموعه ی آموزشی ویدیویی کمانچه . مدرس ایمان ملکی

کدکمانچه . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
۷۳آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۱ . روح الله خالقی ۲۰۰۰۰
۹۶آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۲.‌ روح الله خالقی  ۲۰۰۰۰
۲۲فیلم آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۳ . روح الله خالقی۲۰۰۰۰
۲۹فیلم آموزش کمانچه . بخشی از ردیف استاد ابوالحسن صبا . جلد اول۲۰۰۰۰
۵۸گلچین آهنگ ها  . کمانچه۲۰۰۰۰


مجموعه ی آموزشی ویدیویی ویلن . مدرس ایمان ملکی

کدویلن . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
۲۸کتاب هنرستان ویلن . جلد ۱ و ۲ . روح الله خالقی۲۰۰۰۰
۲۷ کتاب هنرستان ویلن . جلد ۳ . روح الله خالقی۲۰۰۰۰
۳۸ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۱ . ۲ دی وی دی۴۰۰۰۰
۳۹ردیف ابوالحسن صبا . بخشی از جلد ۲۲۰۰۰۰
۱۱گلچین آهنگ ها . ویلن . ۲ دی‌وی‌دی۴۰۰۰۰
۹۴تکنیک های آرشه کشی ۲۰۰۰۰
۱۴کتاب لویلن جلد ۱۲۰۰۰۰
۲۱فیلم کتاب لویلن جلد ۲۲۰۰۰۰


مجموعه ی آموزشی ویدیویی دف . مدرس ایمان ملکی

کددف . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
۴۲آموزش دف | کتاب شیوه دف نوازی | ایمان ملکی . ۲ دی وی دی۴۰۰۰۰


4 دیدگاه برای “فروش دی‌وی‌دی تصویری آموزش تار سه‌تار کمانچه ویلن دف ارسال به سراسر دنیا”

 1. سلام خسته نباشید
  من قصد خرید ویدئو آموزشی تار ، دستور متوسطه حسین علیزاده رو دارم،
  دستگاه ماهور- همایون- بیات اصفهان – نوا- راست پنج‌گاه

  این ویدئوها در DVD موجود هستند؟
  چون لیست دروس رو نمیدونم و دستگاه های اول کتاب رو درس گرفتم و تمرین کردم،

  سپاس از شما

  ۰

  1. درود بر شما . کتاب متوسطه تا این تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ به طور کامل ضبط نشده و از این مجموعه ای که فرمودید تنها ضربی ها ضبط شده و آواز ها هنوز ضبط نشده اند. اما به مرور زمان آنها نیز ضبط خواهند شد.

   ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.