پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

آموزش درست و دقیق از وظایف اصلی مدرسین موسیقی می باشد. ما اعتقاد داریم که آموزش در هر زمینه ای باید رایگان و تحت حمایت دولت ها باشد. تا عدالت آموزشی برای همه برقرار گردد.

با توجه به عدم حمایت های دولتی از آموزش صحیح موسیقی در ایران بر آن شدم تا از بودجه ی محدود آموزشگاه موسیقی فریدونی برای ایجاد ویدیوهای آموزشی با کیفیت بسیار بالا و دقیق با کمک همکاران خود به ویژه ایمان ملکی هزینه نمایم. این ویدیوها با سرعت بسیار پایین تولید می شوند. تیم ما برای تولید هر درس حدود ۵ ساعت زمان مصرف می کند. معمولا هر دو روز یک بار یک درس آماده می شود. ما این پروژه را یک پروژه ی ملی می دانیم. در این راه دوستان بسیاری به ما کمک می رسانند و از ما حمایت می کنند . راههای حمایت از ما در زیر معرفی شده است. شما نیز می توانید از این پروژه ی ملی حمایت کنید. با سفارش درس یا قطعه مورد نظر خود و پرداخت بخشی از هزینه ها در تولید این ویدیوها سهیم باشید. مابقی هزینه ها توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی پرداخت می گردد. ویدیوی تولید شده با ذکر نام شما به عنوان حمایت کننده به طور رایگان در اختیار علاقمندان آموزش موسیقی قرار خواهد گرفت . این کار در جهت اعتلای موسیقی ایران زمین و معرفی آن به سراسر جهان صورت خواهد پذیرفت. 

نیما فریدونی . دی ۱۳۹۵

جهت حمایت از آموزشهای رایگان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این دی وی دی ها را تهیه فرمایید : تلفن :‌ ۰۰۹۸۲۱۲۲۳۳۳۴۲۵ تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


خرید آنلاین دی وی دی ها از لینک های زیر امکانپذیر شده است : 

تومانمدرسسه تار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDکد
39,000نیما فریدونیفیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . سه تار33
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش بداهه نوازی . همنوازی و بداهه نوازی ها . تار و سه تار35
78,000نیما فریدونیفیلم کنسرت‌ها . تار و سه تار . ۲ دی‌وی‌دی40
39,000نیما فریدونیفیلم ساز و آوازها . تار و سه تار8
39,000نیما فریدونیفیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار44
117,000نیما فریدونیفیلم آموزش سه تار جلال ذوالفنون جلد ۱ و بخشی از جلد ۲ و ۴ و مکتب سه‌تارنوازی . سه تار. ۳ دی وی دی30
39,000نیما فریدونیفیلم تکنیک های  سه تار . آموزش کوک32
39,000نیما فریدونیفیلم آثار محمدرضا لطفی . سه تار47
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . بیات ترک دشتی افشاری کردی بیات ابوعطا . سه تار70
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . شور،‌ سه‌گاه و بخشی از همایون سه تار2
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از دستور ابتدایی . متوسطه حسین علیزاده . سه تار12
39,000نیما فریدونیفیلم ده قطعه برای تار ۱ و بخشی از ده قطعه برای تار ۲ و ۳ و تصانیف و آثار حسین علیزاده . سه تار37
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزاعبدالله . ماهور . سه تار59
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزاعبدالله . نوا همایون اصفهان . سه تار16
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزا عبدالله . بیات کرد و بخشی از راست‌پنج‌گاه شور دشتی و بیات ترک . سه‌تار1
39,000نیما فریدونیفیلم چهارمضراب و پایه های آن . ابوالحسن صبا . فرهنگ شریف . سه تار84
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش آثاری از غلام‌حسین درویش‌خان . تار و سه‌تار26
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش آثاری از فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان . تار و سه‌تار49
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از همساز و تئوری موسیقی و آهنگهای موسیقی جهان . تار و سه تار25
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار19
39,000نیما فریدونیفیلم کتاب اول هنرستان و بخشی از ۲ و ۳  . روح‌الله خالقی . سه تار43
39,000نیما فریدونیفیلم آهنگ‌های روحوضی ، محلی و چند آهنگ . سه‌تار45
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از  کتاب جان مریم . پیک سحری . غوغای ستارگان سه تار6
تومانمدرستار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDکد
78,000نیما فریدونیفیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . تار . ۲ دی وی دی34
39,000نیما فریدونیفیلم بنیادهای نوازندگی و آثار محمدرضا لطفی . تار36
39,000نیما فریدونیفیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار44
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش بداهه نوازی . همنوازی و بداهه نوازی ها . تار و سه تار35
78,000نیما فریدونیفیلم ساز و آواز ها و کنسرت ها . تار و سه تار . ۲ دی وی دی40
39,000نیما فریدونیفیلم ساز و آوازها . تار و سه تار8
117,000نیما فریدونیفیلم آموزش سه تار . جلد ۱ .  جلال ذوالفنون . تار . ۳ دی وی دی31
39,000نیما فریدونیفیلم تکنیک های تار . آموزش کوک85
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف استاد عبدالله دوامی شور . ابوعطا . افشاری بیات کرد . تار80
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . سه‌گاه چهارگاه نوا ماهور اصفهان همایون بیات ترک . تار23
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از دستور ابتدایی . حسین علیزاده .تار13
39,000نیما فریدونیفیلم  بخشی از  دستور متوسطه حسین علیزاده . تار18
39,000نیما فریدونیفیلم  آموزش ده قطعه برای تار ۱ و بخشی از ده قطعه‌های ۲ و ۳ و تصانیف و قطعات حسین علیزاده . تار15
78,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزاعبدالله . دستگاه ماهور و همایون . تار . ۲ دی وی دی56
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزاعبدالله شور و بیات اصفهان و بخشی از راست‌پنج‌گاه و چهارگاه . تار20
39,000نیما فریدونیفیلم ردیف میرزاعبدالله نوا سه‌گاه ابوعطا افشاری ترک و کرد دشتی . تار46
39,000نیما فریدونیفیلم چهارمضراب و پایه های آن و آثاری از ابوالحسن صبا، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، هوشنگ ظریف . تار82
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش آثاری از غلام‌حسین درویش‌خان . تار و سه‌تار26
39,000نیما فریدونیفیلم آموزش آثاری از فرامرز پایور و پرویز مشکاتیان . تار و سه‌تار49
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ . روح الله خالقی .  تار10
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از هنرستان ۳ . ردیف مقدماتی . موسی معروفی .  تار24
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از همساز و تئوری موسیقی و آهنگهای موسیقی جهان . تار و سه تار25
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار19
39,000نیما فریدونیفیلم آهنگ‌های روحوضی، محلی، چند آهنگ و بخشی از جویبار نغمه بنان . تار41
39,000نیما فریدونیفیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . غوغای ستارگان . تار17
تومانمدرسکمانچه . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDکد
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۱ . روح الله خالقی 73
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۲ . روح الله خالقی 96
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۳ . روح الله خالقی22
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش کمانچه . بخشی از ردیف استاد ابوالحسن صبا . جلد اول29
39,000ایمان ملکیفیلم گلچین آهنگ ها  . کمانچه58
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش کمانچه کتاب هجده قطعه پیش‌درآمد لطف‌الله مفخم‌پایان3
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش تکنیک و بداهه‌نوازی کمانچه5
تومانمدرسویلن . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDکد
39,000ایمان ملکیفیلم کتاب هنرستان ویلن جلد ۱ روح الله خالقی28
39,000ایمان ملکیفیلم کتاب هنرستان ویلن جلد ۲ روح الله خالقی7
39,000ایمان ملکی فیلم کتاب هنرستان ویلن . جلد ۳ . روح الله خالقی27
78,000ایمان ملکیفیلم ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۱. ۲ دی‌وی‌دی38
39,000ایمان ملکیفیلم بخشی از ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۲ 39
78,000ایمان ملکیفیلم گلچین آهنگها . ویلن . ۲ دی‌وی‌دی11
39,000ایمان ملکیفیلم کتاب لویلن جلد ۱ 14
39,000ایمان ملکیفیلم کتاب لویلن جلد ۲21
39,000ایمان ملکیفیلم تکنیک های آرشه کشی 94
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش ویلن بخشی از کتاب هجده قطعه پیش‌درآمد لطف‌الله مفخم‌پایان4
39,000ایمان ملکیفیلم آموزش تئوری موسیقی 9
تومانمدرسدف . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDکد
78,000ایمان ملکیفیلم آموزش دف | کتاب شیوه دف نوازی | ایمان ملکی . ۲ دی وی دی42

بازدید: 132

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

به گفتگو بپیوندید

6 نظر

 1. سلام خسته نباشيد
  من قصد خريد ويدئو آموزشي تار ، دستور متوسطه حسين عليزاده رو دارم،
  دستگاه ماهور- همايون- بيات اصفهان – نوا- راست پنج‌گاه

  اين ويدئوها در DVD موجود هستند؟
  چون ليست دروس رو نميدونم و دستگاه هاي اول كتاب رو درس گرفتم و تمرين كردم،

  سپاس از شما

  1. درود بر شما . کتاب متوسطه تا این تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ به طور کامل ضبط نشده و از این مجموعه ای که فرمودید تنها ضربی ها ضبط شده و آواز ها هنوز ضبط نشده اند. اما به مرور زمان آنها نیز ضبط خواهند شد.

 2. سپاس از پاسخگويي و زحمات تون،. ويدئوهاي شما واقعا كامل و جامع هست و بسيار ارزشمند.

  1. درود .
   دروس کتاب ۱ کامل شده و بقیه در آینده تکمیل خواهد شد. کار ضبط طولانی و سنگین است و به بودجه‌ی زیادی نیاز دارد که امیدواریم با حمایت دوستان این کارها انجام شود.

دیدگاه خود را بنویسید