فیلم اجراهای هنرجویان سه تار و تار . مدرس نیما فریدونی


شیرین صابر،مرغ سحر،هنرجو ابتدایی تار نیما فریدونی ،خرداد1395


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی1 - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


الهه ناز|اکبرمحسنی|سه تارسپیده ضیغمی|هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی|آموزشگاه فریدونی|مهر94


چهارمضراب ماهوردرویش خان،پوریافرخی،سه تار،هنرجوی دوره عالی نیما فریدونی،اردیبهشت1395.mp4


مهدی طاهری درآمد نوا آلبوم قافله سالار محمدرضا لطفی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی.mp4


آهنگ درمیان گلها| همایون خرم | سه تارپریسا شفیعی | هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی| شهریور1394


جان مریم،تار،آریان یزدانی،هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی،آموزشگاه فریدونی،شهریور94


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی2 - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


محمد رضا فرح روز هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


حسن امیری زاده . پیش درآمد اصفهان . هنرجوی غیرحضوری تار نیما فریدونی در کانادا.mp4


سوز و گداز-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


خشایار اسمعیل زاده ، چهارمضراب نوا ، حسین علیزاده ، هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی خرداد 1395.MOV HD


عرشیانقوی،درس62،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تارنیمافریدونی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آبان1394


کبّاده-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


چهار مضراب چهارگاه-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


رنگ همایون-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


ضربی همایون-حسین علیزاده-سه تار:امیرعلی صمیمی فر-هنرجوی نیما فریدونی-اسفند 1392


تصنیف دیدم صنمی از عارف قزوینی-سه تار امید غفاری- هنرجوی سه تار نیما فریدونی-1392 بهمن


مریم عبدالصمدی هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


احسان ذوالفقاری - هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


وحید ملکی هنرجوی سه تار- شاگرد نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


ترانه ابوالحسنی هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


الیکا پدیدار هنرجوی سه تار نیما فریدونی 1-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


احسان ذوالفقاری هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


فیروزه هوشیار احمدی . هنرجوی سه تار ابتدایی نیما فریدونی . شاپرک و حلزون.m4v


عماد مظفری هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


پارسا بلالی هنرجوی تار نیما فریدونی - آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387


الیکا پدیدار هنرجوی سه تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387


امیرگرجی،بخشی از زیرکش سلمک،هنرجوی نیما فریدونی،فروردین 1395.3gp


نت زینت،آناهیتاصفوی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،کتاب آموزش سه تارحسین علیزاده،فروردین95.MOV HD


حرکت،آناهیتاصفوی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،کتاب آموزش سه تارحسین علیزاده،فروردین95.MOV HD


لیلا گنجی هنرجوی تار نیما فریدونی-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387


عرشیا نقوی،سه گدار،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی ، بهمن1394.MOV HD


اون نگاه گرم تو،محلی خرم آبادی،سه تارغزل قربی،هنرجوی متوسطه نیما فریدونی،آبان 1394


مجنون نبودم|ترانه محلی خراسانی|سه تار غزل قربی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر 1394


غزل قربی - حاجیانی( سه تار) -هنرجوی سه تار نیما فریدونی-اردیبهشت 1394


دوضربی بیات ترک | ابوالحسن صبا | سه تار احسان داودی | هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی | مرداد 1394


منصوره نیرومند . درآمد دوم دوامی . هنرجوی دوره متوسطه تار نیما فریدونی - 1.MOV


دوضربی بیات ترک|ابوالحسن صبا|تار:احسان پاکی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر1394


آهنگ سلطان قلبها احسان صادق عابدینی سه تار هنرجوی نیما فریدونی اردیبهشت 1394


لیلا بانو|ترانه محلی بیرجند|سه تار غزل قربی|دوره ی متوسطه|هنرجوی نیما فریدونی|تیر 1394


سه تارغزل قربی،هنرجوی متوسطه نیما فریدونی،چوپان،آهنگ شرقی،بهمن1394.MOV HD


شیما افشار،سایه چمن،هنرجوی ابتدایی سه تار نیما فریدونی،مهر 1394


پدرام حیدریان . راک هندی . هنرجوی غیر حضوری نیما فریدونی .3gp


شیما افشار،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی، الهه ناز،آموزشگاه فریدونی،مهر94


مرغ سحر |2| مرتضی نی داود | تار پارسا برومند| هنرجوی دوره ابتدایی نیما فریدونی |شهریور1394


عرشیا نقوی| تار|مرغ سحر|مرتضی نی داود|هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی| آموزشگاه فریدونی | شهریور 94


امیرحسین ایزدی،مرغ سحر،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،آموزشگاه موسیقی فریدونی،اسفند94.mp4 HD


سروش صارمی-قرچه-ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی - هنرجوی تار-1393دی-هنرآموز: نیما فریدونی


قرچه،راست پنجگاه،ردیف استاد دوامی،سه تار امید غفاری،هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی ، آبان 1394


دربرم آن لیلا | حبیب الله بدبعی | امید غفاری | دوره متوسطه سه تار | هنرجوی نیما فریدونی | تیر 1394


امید غفاری رنگ نوا حسین علیزاده هنرجوی دوره متوسطه سه تار نیما فریدونی مرداد ۹۵.MOV HD


پرهام پروده،رنگ نوا،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،آذر1394


پرهام پرورده،رنگ افشاری،حسین علیزاده،هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی،مهر1394


پرهام پرورده رنگ فیروزه هنرجوی ابتدایی تار نیما فریدونی تیر ۹۵.MOV


رنگ شهرآشوب | دستگاه شور |امیرعلی موسوی | هنرجوی سه تار نیما فریدونی | دوره ابتدایی | شهریور1394


آهنگ کردی | بیات اصفهان | احسان صادق عابدین | هنرجوی دوره ی ابتدایی ِ سه تار نیما فریدونی | تیر 1394


رهاب ردیف عبدالله دوامی سه تار احسان صادق عابدین هنرجوی دوره ی متوسطه نیما فریدونی آموزشگاه فریدونی


طوسی|ماهور|ردیف آوازی عبدالله دوامی|تار احسان پاکی|هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی|شهریور1394


دلکش|ماهور|ردیف آوازی عبدالله دوامی|تار احسان پاکی|هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی|شهریور1394


غمگین چو پاییزم همایون خرم سه تار احسان صادق عابدین هنرجوی دوره ی متوسطه نیما فریدونی


شهرآشوب | امیرعلی موسوی | هنرجوی دوره ابتدایی سه تار | شاگرد نیما فریدونی | تیر 1394


گلنار،مجید وفادار،پرهام پرورده،هنرجوی تار ابتدایی نیما فریدونی،مهر1394


رنگ نوا،حسین علیزاده،سه تار پوریا فرخی،هنرجوی دوره عالی نیما فریدونی، خرداد95.mp4


امید غفاری چهارمضراب اصفهان حسین علیزاده هنرجوی متوسطه نیما فریدونی سه تار تیر 95.MOV HD


غزل قربی . مغلوب سه گاه . ردیف استاد دوامی . هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی.MOV


درآمد سه گاه غزل قربی هنرجوی دوره متوسطه نیما فریدونی


امیرگرجی،شهرآشوب شورقسمت سوم،هنرجوی نیما فریدونی،فروردین 1395


مرغ سحر،تارخشایاراسمعیلی،هنرجوی ابتدایی نیما فریدونی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

پوریا فرخی . مدرس سه تار

تلفن جهت مشاوره و ثبت نام : ۲۲۳۳۳۴۲۵

پوریا فرخی
متولد ۶۹
از سن ۱۴ سالگی فعالیت موسیقی رو شروع کرد
۶۰ اجرای خصوصی و ۱۰ اجرا در محافل دانشگاهی استان زنجان
آموزش کتب ذوالفنون
اساتید:
آقای محمدی والا ۶ سال ابتدایی
مهدی محرمی ۲ سال ( یادگیری اصولی ضرب ها، سولفژ و دشیفر)
و نیما فریدونی کتاب ده قطعه برای تار حسین علیزاده


قطعه شورانگیز استاد علیزاده- سه تار: پوریا فرخی


هفت ضربی چهارگاه سرور حسین علیزاده . سه تار پوریا فرخی.mp4

فیلم اجراهای هنرجوی Skype تار نیما فریدونی

پاییز ۱۳۹۶


بداهه نوازی در همایون هنرجوی تار نیما فریدونی غیر حضوری


بیداد . ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype .mp4


درآمد دشتی ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


غم انگیز دشتی ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


بختیاری . ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype .mp4


حاجیانی دشتی ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


اوج دشتی ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


دشتستانی آواز دشتی ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


اوج بیداد و فرود همایون . ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین Skype.mp4


لیلی و مجنون . هنرجوی تار نیما فریدونی . آموزش آنلاین اسکایپ


قطار بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی و میرزا عبدالله هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


درآمد اول بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی و کتاب جلال ذوالفنون هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


نادر معدن نطق . قرچه . ردیف استاد دوامی . هنرجوی نیما فریدونی


نادر معدن | سلمک | اجرا با تار | هنرجوی آنلاین نیما فریدونی


نادر معدن | سلمک | ردیف استاد دوامی | سه تار


نادر معدن | درآمد شور | کرشمه | رهاوی | ردیف استاد عبدالله دوامی | اجرا با تار


درآمد خارا شور بداهه نادر معدن تار هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تیر ۹۵


نادر معدن تار پیش درآمد افشاری رکن الدین مختاری هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تیر ۹۵


نادر معدن تار پیش درآمد افشاری رکن الدین مختاری تیر ۹۵


نمی دانم چه در پیمانه کردی جانم ، عارف ، نادر معدن نطق ، تیر 1395


نادر معدن . زیرکش سلمک . ردیف استاد دوامی . هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی


دوبیتی . ردیف دوامی . نادر معدن نطق . تار


نادر معدن نطق . حسینی . ردیف آوازی دوامی . هنرجوی دوره متوسطه آنلاین نیما فریدونی


درآمد اول چهارگاه ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی آنلاین Skype تار نیما فریدونی


روح الارواح بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


دوگاه بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


جامه دران بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


تا تابستان ۱۳۹۶


چکاوک . ردیف عبدالله دوامی . نادر معدن . هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی


نادر معدن . درآمد همایون عبدالله دوامی . اجرا با مضراب شاخ


نادر معدن . درآمد همایون عبدالله دوامی . اجرا با مضراب استیل


رضوی . ردیف استاد دوامی . نادر معدن نطق . هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی


بداهه نوازی همایون هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی با اقتباس از سبک فرهنگ شریف


گیلکی دشتی ردیف استاد عبداله دوامی . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی


درآمد بیات ترک بر اساس ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی اسکایپ تار نیما فریدونی


درآمد سه گاه براساس ردیف عبدالله دوامی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی


رضوی . ردیف استاد دوامی . نادر معدن نطق . هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی.mov


نادر معدن نطق . قرچه . ردیف استاد دوامی . هنرجوی نیما فریدونی.mov


نادر معدن . زیرکش سلمک . ردیف استاد دوامی . هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی.mov


درآمد خارا شور بداهه نادر معدن تار هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4


درآمد خارا شور عبدالله دوامی نادر معدن تار هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تیر ۹۵.mp4


نادر معدن تار پیش درآمد افشاری رکن الدین مختاری تیر ۹۵.mp4


نادر معدن تار پیش درآمد افشاری رکن الدین مختاری هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تیر ۹۵.mov


ساری گلین تار نادر معدن تیر ۹۵.mp4 HD


رشید خان ، نادر معدن نطق ، تار ، تیر 1395.mp4


دوبیتی . ردیف دوامی . نادر معدن نطق . تار.mov


چکاوک . ردیف عبدالله دوامی . نادر معدن


نادر معدن | درآمد شور | کرشمه | رهاوی | ردیف استاد عبدالله دوامی | اجرا با تار.mp4


نادر معدن . درآمد همایون عبدالله دوامی . اجرا با مضراب شاخ .mov


نادر معدن . درآمد همایون عبدالله دوامی . اجرا با مضراب استیل.mov


نمی دانم چه در پیمانه کردی جانم ، عارف ، نادر معدن نطق ، تیر 1395.mp4


نادر معدن نطق . شوشتری . ردیف دوامی . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی.mp4


فیلم اجراهای سه تار و تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین اسکایپ نیما فریدونی ساکن آلمان

فیلم های فصل پاییز ۱۳۹۶


سه گدار محلی بیرجندی بیات اصفهان احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


نوروز عرب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


راوندی دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


ابوالچپ دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


لیلی و مجنون دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


سوز و گداز دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


کرشمه عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4


زنگوله عراق دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی .mp4


پیش درآمد ماهور مرتضی نی داود . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4


رنگ نستاری دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان


باوی با چهارمضراب دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.m


نی داوود دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4


آهنگ محلی دختر بویر احمدی احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی


تصنیف قدیمی ناوک (تیر) مژگان احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


بیداد کت دستگاه همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی آلمان.mp4


بیداد همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4


طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


تصنیف آنکه هلاک همایون لا کرن احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی سه تار


طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


فیلم ها تا پاییز ۱۳۹۶


چهارمضراب نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی ساکن آلمان.mov


راک هندی دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی


آشور آوند دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی .mp4


حزین دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4


تمرین تریل کتاب دوم کیوان ساکت . احمد بهره دار هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4


پیش درآمد ماهور سعید هرمزی . احمد بهره دار هنرجوی Skype تار نیما فریدونی.mp4


عشیران نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4


درآمد اول نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mov


کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۱.mov


پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داوود . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان .mp4


گردونیه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4


دوش دوش . سه تار احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4


درآمد اول همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان


رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۲ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


نغمه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4


نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان۲.mp4


خجسته ردیف میرزاعبدالله . سه تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4


ملک حسین دستگاه نوا میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی ساکن آلمان


بوسلیک ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی


نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی


نیریز دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی


حسین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان


خجسته ردیف میرزاعبدالله . تار احمد بهره دار هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4


نغمه دستگاه نوا احمد برخوردار نوازنده ی سه تار ساکن آلمان.mp4


چهارمضراب شور موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


آهنگ محلی . احمد بهره دار . سه تار . هنرجوی نیما فریدونی آموزش از راه دور.mp4


پیش درآمد دشتی موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی اسکایپ نیما فریدونی سه تار.mp4


پیش درآمد ابوعطا موسی معروفی . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی.mp4


پیش درآمد بیات اصفهان مرتضی نی داود. احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی۱.mp4


کرشمه نوا آلبوم قافله سالار محمد رضا لطفی . احمد بهره دار سه تار.mov


کرشمه راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mov


نیشابورک نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4


رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش خان . احمد بهره دار نوازنده سه تار ساکن آلمان.mp4


بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی از آلمان.mp4


طرز همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی.mp4


درآمد دوم همایون ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی


موالیان ردیف همایون میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی آنلاین سه تار نیما فریدونی


بیات راجه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار هنرجوی سه تار نیما فریدونی اسکایپ.mp4


حزین دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی.mp4


کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mov


درآمد دوم دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از آلمان


کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۳.mov


عشاق دستگاه نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی.m


تمرین تریل دشتی ۲۷ کتاب دوم کیوان ساکت . احمد بهره دار هنرجوی نیما فریدونی.mp4


رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۴ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


رنگ نوا ردیف میرزاعبدالله بخش ۱ . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


نهفت نوا میرزاعبدالله . احمد بهره دار . هنرجوی سه تار نیما فریدونی از آلمان.mp4


باز آمد بر اساس اجرای بانو الهه در دستگاه نوا . احمد بهره دار سه تار.mp4


درآمد نوا آلبوم قافله سالار محمدرضا لطفی . احمد برخورداری هنرجوی اسکایپ سه تار نیما فریدونی.mov


کرشمه دستگاه نوا ردیف میرزاعبدالله احمد بهره دار . هنرجوی نیما فریدونی.mov


کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۵.mov


کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۴.mov


درس ۶۵ . شوخ و شنگه . دمویر . گیلانی و تالشی . کتاب هنرستان ۱ خالقی . احمد بهره دار.mp4


کرشمه نوا قافله سالار محمدرضا لطفی . سه تار احمد بهره دار . بخش ۲.mov


راک عبدالله دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4


راک کشمیر دستگاه ماهور ردیف میرزا عبدالله احمد بهره دار هنرجوی Skype سه تار نیما فریدونی.mp4


کرشمه و صفیر راک . دستگاه ماهور . ردیف میرزاعبداله . احمد بهره دار . هنرجوی آنلاین سه تار نیما فرید

رپرتوار ( شرح درس ) آموزشی تار و سه تار . کلاسهای نیما فریدونی . دوره های ابتدایی . متوسطه . عالی و ممتار

این روش تدریس که شامل لیست قطعات و ترتیب آنها برای یادگیری سازهای تار و سه تار بین سالهای 1377 تا 1379 توسط نیما فریدونی تدوین گردیده مسیر راه آموزش در چهار دوره ی ابتدایی ، متوسطه ، عالی و ممتاز را برای هنرجویان مشخص می کند. طول مدت آموزش برای هنرجوی فعال با 8 ساعت تمرین روزانه 4.5 تا 5 سال برنامه ریزی شده است. این برنامه ی آموزشی برای اساتید و هنرآموزان هم قابل استفاده است.
این نسخه که در اینجا قابل دانلود می باشد به همراه منابع آموزشی ای دو ساز می باشد که توسط جناب آقای آرین عطایی ( هنرجوی ساز سه تار ، ساکن ملبورن استرالیا )  به شکل PDF و با جلوه ای خوب تهیه شده است.
 ما باید خیال خود را راحت کنیم  که هر چقدر هم که وقت داشته باشیم نمی توانیم تمام رپرتوار موسیقی ایرانی را گوش دهیم چه برسد به این که کار کنیم و از بر نماییم . آموزش این رپرتوار عظیم به هنرجویان نیز ناممکن است. پس اگر محدودیت خود را بپذیریم و به جای این که بخواهیم حافظ الاصوات و نغمات موسیقی باشیم حال آن که با وجود فن آوری نوین  به وسایلی دست پیدا کرده ایم که اطلاعات موسیقی را در خود ذخیره می کنند در پی خلق آثار نوین و غنی موسیقایی باشیم . 
پس اگر ما در بخش آموزش موسیقی ایرانی  که پایه ای ترین بخش این موسیقی است با فکری بازتر و عمیق تر عمل کنیم به نتایج خوبی دست می یابیم  و سریعتر به نتیجه می رسیم .
ما می خواهیم نوازندگانی آگاه تربیت کنیم که  به این موسیقی اشراف داشته باشند ، دستگاهها ومقامها و دانگ ها و … را بشناسند ، و از تکنیک کافی برخوردار باشند تا بتوانند تکنوازی ، گروه نوازی و بداهه  نوازی نمایند.
پس ما به رپرتواری نیاز داریم که موجز و خلاصه باشد ،
با  سطح سواد هنرجو پیش برود ،
خلاقیت را در هنرجو تقویت کند،
او را به موسیقی جذب کند ،
متنوع باشد  و شامل همه چیز بشود،
از یک طبقه خاص آهنگسازی در ایران نبوده فراگیر باشد تا هنرجو را یک سویه پرورش ندهد .
در دوره ابتدایی این مجموعه هنرجو با روش نواختن ساز آشنا می گردد و ضمن آشنایی با تکنیک های مختلف قطعات ساده را تجربه می کند . در دوره متوسطه با ردیف موسیقی ایرانی آشنا می شود و دستگاهها را می شناسد. در دوره عالی با تکنیک های مضراب و پنجه آشنا می شود و در نهایت در دوره ممتاز به مقوله جواب آواز می پردازد.

نیما فریدونی


رپرتوار آموزشی ساز تار و سه تار

برای دوره های ابتدایی ، متوسطه ، عالی ، ممتاز

تدوین : نیما فریدونی
دوره ابتدایی
نام قطعه مصنف یا آهنگساز منبع دستگاه یا آواز
درس 1- 62 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
درس63- 70 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف مرغ سحر مرتضی نی داود هم ساز 19 ماهور
مقدمه 62 و 62  و 70 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
الهه ناز اکبر محسنی الهه ناز دشتی
کوک تار و سه تار – – –
درس  71 – 76 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
نوایی محلی بیرجند – نوا
درس 76- 80 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
امشب شب مهتابه شیدا تصانیف قدیمی اصفهان
درس 80- 83 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف دیدم صنمی… عارف تصانیف قدیمی شور
درس 83 – 87 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف آمان عارف تصانیف قدیمی شور
درس 87- 89 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف ترکی – نت نوشته نیما فریدونی بیات شیراز
درس 89- 91 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
بسته دام علینقی وزیری دستور جدید تار دشتی
درس 91- 93 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تا بهار دلنشین روح الله خالقی – بیات اصفهان
درس 93و 94 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ماه غلام شیدا تصانیف قدیمی اصفهان
درس 95 – 97 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف مهربانی سماع حضور تصانیف قدیمی بیات ترک
درس  97 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رفتم در میخانه شیدا تصانیف قدیمی نوا
درس 98و99 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ما را همه شب شیدا تصانیف قدیمی رهاب ( افشاری )
درس  100و101 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
از خون جوانان عارف تصانیف قدیمی دشتی
درس  102و103 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
آنکه هلاک قدیمی تصانیف قدیمی همایون
درس 104 – 106 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
عقرب زلف قدیمی تصانیف قدیمی همایون
درس 106- 109 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
در بهار امید امیر جاهد اجرای شهرام ناظری افشاری
درس 109- 111 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
اندک اندک شهرام ناظری نت شده نیما فریدونی بیات ترک
درس111- 114 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رنگ حبیب سماعی صد رنگ رنگ دشتی
درس 114- 116 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
موسم گل موسی معروفی آموزش سه تار ذوالفنون دشتی
درس  116- 119 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
الا ای پیر فرزانه حسین علیزاده آموزش نی کیانی نژاد نهفت نوا
درس 119- 122 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ای وطن علینقی وزیری دستور جدید تار دشتی
درس 122- 126 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رنگ فیروزه ترکی نور ماه داود آزاد ماهور ترکی
درس 126 – 130 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
سپیده محمد رضا لطفی نوار سپیده ماهور
درس  130 -134 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
زمن نگارم درویش خان آثار درویش خان ماهور
درس  134 – 138 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
به شب وصلت درویش خان آثار درویش خان ماهور
درس 138- آخر کتاب حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
پیش درآمد مرتضی نی داود دستورتار هنرستان جلد 2 اصفهان
شد خزان جواد بدیع زاده – همایون
دوره متوسطه – بخش نخست
دستگاه شور
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
پنجه شعری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب1 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
کرشمه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 2 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
اوج میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 3 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
ملانازی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
نغمه اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
پیش درآمد یو سف فروتن هم ساز 2 دستگاه شور
نغمه دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  4 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
زیرکش سلمک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
زیرکش سلمک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
سلمک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 5 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گلریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 6 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
عزال میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
صفا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ ضرب اصول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
بزرگ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 7 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
کوچک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
دوبیتی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی شستی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
قجر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 8 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شور پایین دسته : درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 9 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ هشتری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
چهارگوشه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  10 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مقدمه گریلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رضوی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  11 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شهناز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  12 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مقدمه قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 13 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 14 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شهناز کت یا عاشق کش میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
دوره متوسطه – بخش دوم
آواز دشتی
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
به یاد گذشته ابوالحسن صبا هم ساز 10 آوازدشتی
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آوازدشتی
تصنیف قدیمی هم ساز 2 آوازدشتی
اوج میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
تمرین دشتی ابوالحسن صبا هم ساز 10 آوازدشتی
بیدگانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
رنگ حبیب سماعی صدرنگ رنگ آوازدشتی
حاجیانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
تصنیف فغان شب پروز  ایران پور هم ساز 18 آوازدشتی
غم انگیز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
پیش درآمد یوسف فروتن هم ساز 2 آوازدشتی
گیلکی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
زرد ملیجه صبا بهارمست آواز دشتی
ضربی گیلکی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
تصنیف پرویز ایران پور هم ساز 6 آوازدشتی
اوج حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
دو ضربی دشتی رضا محجوبی همساز 20 آوازدشتی
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
سرود ای ایران روح الله خالقی هم ساز 12 آوازدشتی
دوره متوسطه –  بخش سوم
آواز بیات ترک

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
دوگاه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
دو ضربی ابوالحسن صبا هم ساز 18 آواز بیات ترک
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
فیلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
شکسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
مهربانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
شکسته حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
مهدی ضرابی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
جامه دران حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
روح الارواح میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
قطار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک

دوره متوسطه – بخش چهارم
آواز ابوعطا

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
رامکلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
تصنیف ای کبوتر جهانگیر مراد همساز 20 آواز ابوعطا
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
سیخی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان ابوعطا
حجاز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
تصنیف درویش خان آثار درویش خان حجاز ابوعطا
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد دوم درویش خان آثار درویش خان ابوعطا
چهارپاره میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آواز ابوعطا
گبری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
تصنیف شکایت معشوق عبدالحسین برازنده همساز 15 آواز ابوعطا
حجاز حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
رنگ درویش خان آثار درویش خان ابوعطا

دوره متوسطه – بخش پنجم
آواز افشاری

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
رنگ اول حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
رنگ دوم حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
عراق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان افشاری
عراق حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
دو ضربی درویش خان آثار درویش خان افشاری
قرایی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آواز افشاری
تصنیف باد خزان درویش خان آثار درویش خان افشاری
رنگ درویش خان آثار درویش خان افشاری
رنگ دوم درویش خان آثار درویش خان افشاری

دوره متوسطه – بخش ششم
دستگاه سه گاه
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
چهارمضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
ضربی سه گاه نصرالله زرین پنجه همساز 9 دستگاه سه گاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
بسته نگار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
کرشمه با مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
به سامانی دستگاه سه گاه همساز 10 دستگاه سه گاه
زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
زابل میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
تصنیف صبحدم درویش خان آثار درویش خان سه گاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مخالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
تصنیف عروس گل درویش خان آثار درویش خان سه گاه
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
مغلوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ درویش خان آثار درویش خان سه گاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مسیحی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
شاه ختایی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان سه گاه
تخت طاقدیس میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ دلگشا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه

دوره متوسطه – بخش هفتم
دستگاه نوا

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
چهار مضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
در آمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
کرشمه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
در آمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
کرشمه گردونیه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
بیات راجه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
عشاق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نهفت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
گوشت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نهفت حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
عشیران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ نستاری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نیشابورک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
ضربی نیشابورک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
مجسلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
خجسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
ملک حسین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
حسین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
بوسلیک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ نوا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا

دوره متوسطه – بخش هشتم
دستگاه همایون

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
چهار مضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف حسین علیزاده همساز7 شوشتری
در آمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
مواالیان میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چهارمضراب بیداد هوشنگ ظریف همساز 8 بیداد
چکاوک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چکاوک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
طرز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
به زندان ابوالحسن صبا همساز 10 دستگاه همایون
بیداد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
کرشمه بیداد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
تصنیف هدیه عاشق مرتضی نی داوود همساز 11 دستگاه همایون
بیداد کت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نی داود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف جلوه گل جوادبدیع زاده همساز 18 دستگاه همایون
باوی با چهارمضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
سوز و گداز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف روایت نورعلی برومند هم ساز 4 بیداد
ابوالچپ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
لیلی و مجنون میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
راوندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نوروز عرب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ زنگ شتر حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
نوروز صبا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نوروز خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان شوشتری
نفیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
فرنگ با شوشتری گردان میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ درویش خان آثار درویش خان شوشتری
شوشتری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
راز و نیاز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
میگلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ درویش خان آثار درویش خان همایون
موالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
بختیاری با موالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
عزال میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
دنا سری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ فرح میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون

دوره متوسطه – بخش نهم
آواز بیات اصفهان

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
تصنیف ایران درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
تصنیف به اصفهان رو علی اکبر شهنازی هم ساز 15 آواز بیات اصفهان
پیش درآمد اصفهان اصغر بهاری هم ساز 4 آواز بیات اصفهان
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
پیش درآمد بیات اصفهان رضا محجوبی همساز 19 آواز بیات اصفهان
رنگ غنی و فقیر درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
جامه دران حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
تصنیف ای مه من قدیمی همساز 17 آواز بیات اصفهان
رنگ سوم درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
تصنیف نوع بشر علی اکبر شهنازی هم ساز 3
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
رنگ پریچهر و پریزاد درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
بیات راجه و  فرود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
ضربی راجه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
رنگارنگ 1 روح الله خالقی هم ساز 12 آواز بیات اصفهان
سوزو گداز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
رنگ مرتضی نی داوود همساز 17 آواز بیات اصفهان
چهار مضراب هوشنگ ظریف هم ساز 8 آواز بیات اصفهان
اوج حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
چهارمضراب احمد عبادی همساز 14 آواز بیات اصفهان
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان

دوره متوسطه – بخش دهم
دستگاه چهارگاه

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ غلامحسین بیگجه خانی صدرنگ رنگ دستگاه چهارگاه
درآمد چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
پولکا درویش خان آثار درویش خان ماهور و چهارگاه
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه با مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
ضربی یوسف فروتن همساز 20 دستگاه چهارگاه
زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
زابل و مویه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
زابل میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
تصنیف هزاردستان محمد علی امیرجاهد هم ساز 1 دستگاه چهارگاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب احمد عبادی همساز 14 دستگاه چهارگاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصارقسمت دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه حصار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
حصارقسمت سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار  قسمت چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
ضربی حصار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
پس حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
مخالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
متن و حاشیه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
مغلوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ ناز علینقی وزیری صدرنگ رنگ دستگاه چهارگاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه حزین مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
حدی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
لزگی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
پهلوی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رجز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
منصوری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
منصوری قسمت دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار درویش خان آثار درویش خان چهارگاه
منصوری قسمت سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ شهرآشوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه

دوره متوسطه – بخش یازدهم
دستگاه ماهور

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تمرین گام  دو نصرالله زرین پنجه هم ساز 9 گام دو
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
مارش درویش خان آثار درویش خان ماهور
آواز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ سوم درویش خان آثار درویش خان ماهور
مقدمه داد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ دوم درویش خان آثار درویش خان ماهور
داد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ  قهر و آشتی درویش خان آثار درویش خان ماهور
چهارمضراب مجلس افروز حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب درویش خان آثار درویش خان ماهور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
پیش درآمد راک درویش خان آثار درویش خان ماهور
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان ماهور
دلکش میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
دلکش حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
پیش درآمد سعید هرمزی هم ساز 16 دستگاه ماهور
پیش درآمد مرتضی نی داود همساز1 دستگاه ماهور
چهار مضراب و فرود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف فلک حسین علیزاده نت نیما فریدونی مقام داد و بیداد
خاوران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف دل شدگان حسین علیزاده نت نیما فریدونی دستگاه ماهور
طرب انگیز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
نیشابورک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف ز فروردین قدیمی همساز 16 دستگاه ماهور
نصیرخانی  یا طوسی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ شلخو میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهار پاره یا مراد خانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
داد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
فیلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ماهور صغیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
حربی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
آذر بایجانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ حربی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
حصار ماهور یا ابول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
زیر افکند میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ضربی قدیمی همساز 16 شکسته ماهور
شکسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
عراق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب عراق حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
نهیب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
محیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ یک چوبه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
آشور آوند میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
اصفهانک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
راک هندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ راک نورعلی برومند هم ساز 4 راک ماهور
راک کشمیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
راک عبدالله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کرشمه راک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
صفیر راک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ساقی نامه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
صوفی نامه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کشته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور

دوره متوسطه – بخش دوازدهم
دستگاه راست و پنج گاه

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
درآمد دوم ، زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
پروانه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
روح افزا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
پروانه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
پنجگاه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
سپهر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
عشاق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
لیلی و مجنون حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
بیات عجم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
بحر نور میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
مبرقع میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
طرز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
ابوالچب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
لیلی و مجنون میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
راوندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز عرب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز صبا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
ماوراالنهر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نفیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
فرنگ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه

دوره عالی

پیش در آمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 بیات کرد
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
خزان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه شور
اوج ، نغمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
آواز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
هشتری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
عزال علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 نوا
شهناز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه رضوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
عروسی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 دستگاه شور
قرچه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ادامه رضوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
تمرین ( روی سیم سل ) حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 نوا
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 نوا
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
سیخی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
فرود به شور علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
درآمد حجاز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
عشاق علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب حجاز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
عشاق علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
گوشه ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
دو ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
مثنوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
گیلکی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
رنگ ابوعطا علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 ابوعطا
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
برداشت علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نوروز 62 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 آواز بیات ترک
درآمد دوم (کرشمه ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد سوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد چهارم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد پنجم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
قطار حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 آواز بیات ترک
درآمد ششم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد هفتم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فیلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
کرشمه دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
ادامه دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب گوشه ابوعطا علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به شور علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 بیات ترک
گوشه افشاری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
رهاوی ( رهاب ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 بیات ترک
مثنوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
ضربی ( فرود ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نوروز 63 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 آواز بیات ترک
فرود به ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نجوا حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز بیات ترک
تمرین داریوش دولتشاهی همساز 9 دستگاه ماهور
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
طلوع حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
حاضر باش علینقی وزیری هم ساز 13 دستگاه ماهور
مقدمه داد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب داد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
فیلی ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 ماهور
دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب دلکش، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
دو تمرین برای مضراب چپ حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دستگاه ماهور
نیریز ، چهارمضراب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
شکسته ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 راست پنج گاه
ادامه شکسته ، ضربی، اشاره به قرایی ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
بند باز علینقی وزیری دستور جدید تار دستگاه ماهور
صفیر راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
کرشمه راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
نغمه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 راست پنج گاه
کرشمه عراق، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
فغان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه ماهور
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 راست پنج گاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
پیش در آمد حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 افشاری
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد سوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
هروایه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز افشاری
درآمد چهارم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رنگ نیما فریدونی – آواز افشاری
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
قرایی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 افشاری
نهیب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رهاب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رقص زار حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز افشاری
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 1 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
مقدمه و متن شورانگیزشور لا حسین علیزاده نت نیما فریدونی دشتی
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین علینقی وزیری همساز 13 آواز دشتی
آواز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 2 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
چهارمضراب اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
آواز اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
شورانگیز حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
گوشه ترک ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
آواز ترک ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 3 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
مثنوی ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
مقدمه تار و پود حسین علیزاده هم ساز 7 آواز دشتی
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهار مضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه درآمد ، مویه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
دل گشا حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 دستگاه سه گاه
کرشمه ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
حصار علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مویه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
نغمه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه سه گاه
زابل علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مخالف ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه مخالف علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب مخالف علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ضربی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 مخالف سه گاه
مخالف ، مغلوب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مثنوی ، حدی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
هجران حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه سه گاه
دخترک ژولیده علینقی وزیری همساز 6 دستگاه چهارگاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
هفت ضربی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 چهارگاه
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
زابل ، چهارمضراب ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 چهارگاه
ضربی زابل علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
حصار علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
مخالف ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
مغلوب فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
منصوری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 چهارگاه
مثنوی ، حدی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب کیوان ساکت 18 قطعه برای تار بیداد
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
سوگ حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه همایون
چکاوک ، ضربی چکاوک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بیداد پرویز مشکاتیان نت نیما فریدونی بیداد
بیداد ، ضربی بیداد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب بیداد ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
رازو نیاز حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه همایون
منصوری ، ضربی منصوری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بختیاری ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بیداد حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه همایون
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
درآمد اول ( کرشمه ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رقصان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 اصفهان و ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
بیات راجه ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
تمرین اصفهان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 آواز اصفهان
اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
شاه ختایِی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رهاب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
گوشه افشاری ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
آواز افشاری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رهاب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان

دوره ممتازردیف دوامی

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
کرشمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد رهاوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
سلمک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
قرچه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
رضوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
عزال و حسینی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
زیرکش سلمک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
دشتستانی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
حاجیانی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
غم انگیز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
گیلکی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
جامه دران عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
قرایی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
جامه دران عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
دوگاه عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
شهابی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
روح الارواح عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
قطار عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
رامکلی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
حجاز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
چهارپاره عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
خسرو شیرین عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
گبری عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
زابل عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مویه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
شکسته مویه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مخالف عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
بیات راجه عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
سوزوگداز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
چکاوک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
شوشتری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
لیلی و مجنون عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
نی داوود عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
بیداد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
بختیاری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
زابل عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
حصار عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
مخالف عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
رجز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
حدی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
پهلوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
منصوری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
گشایش عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
داد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
حصار ماهور عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
فیلی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
ماهور صغیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نیشابورک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نصیرخانی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
طوسی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
دلکش عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
حزین عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک هندی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک کشمیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک عبدالله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
رنگ حسین علیزاده نت نیما فریدونی نوای فا
درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
درآمد نیشابورک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
گردونیه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نغمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
بیات راجه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نهفت عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
مجسلی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
عشاق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
رهاب عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
تخت طاقدیس عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
شاه ختایِی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
زنگوله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
نغمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
پروانه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
روح افزا عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بیات عجم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بحر نور عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
قرچه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
پنجگاه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
عشاق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
مبرقع عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
چکاوک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
طرز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک هندی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک کشمیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک عبدالله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
ماوراالنهر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه

فروش دی وی دی تصویری آموزش تار ، سه تار ، کمانچه ، ویلن ، دف . ارسال به سراسر دنیا

پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

آموزش درست و دقیق از وظایف اصلی مدرسین موسیقی می باشد. ما اعتقاد داریم که آموزش در هر زمینه ای باید رایگان و تحت حمایت دولت ها باشد. تا عدالت آموزشی برای همه برقرار گردد.

با توجه به عدم حمایت های دولتی از آموزش صحیح موسیقی در ایران بر آن شدم تا از بودجه ی محدود آموزشگاه موسیقی فریدونی برای ایجاد ویدیوهای آموزشی با کیفیت بسیار بالا و دقیق با کمک همکاران خود به ویژه ایمان ملکی هزینه نمایم.
این ویدیوها با سرعت بسیار پایین تولید می شوند. تیم ما برای تولید هر درس حدود ۵ ساعت زمان مصرف می کند. معمولا هر دو روز یک بار یک درس آماده می شود. ما این پروژه را یک پروژه ی ملی می دانیم. در این راه دوستان بسیاری به ما کمک می رسانند و از ما حمایت می کنند . راههای حمایت از ما در زیر معرفی شده است.
شما نیز می توانید از این پروژه ی ملی حمایت کنید. با سفارش درس یا قطعه مورد نظر خود و پرداخت بخشی از هزینه ها در تولید این ویدیوها سهیم باشید. مابقی هزینه ها توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی پرداخت می گردد. ویدیوی تولید شده با ذکر نام شما به عنوان حمایت کننده به طور رایگان در اختیار علاقمندان آموزش موسیقی قرار خواهد گرفت .
این کار در جهت اعتلای موسیقی ایران زمین و معرفی آن به سراسر جهان صورت خواهد پذیرفت. 

نیما فریدونی . دی ۱۳۹۵

جهت حمایت از آموزشهای رایگان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این دی وی دی ها را تهیه فرمایید :
تلفن :‌ ۰۰۹۸۲۱۲۲۳۳۳۴۲۵
تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


خرید آنلاین دی وی دی ها از لینک های زیر امکانپذیر شده است : 

 


مجموعه ی آموزشی ویدیویی سه تار . مدرس نیما فریدونی

کدسه تار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
33فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . سه تار20000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
30فیلم آموزش سه تار جلد۱ و بخشی از جلد ۲ و ۴ . جلال ذوالفنون . سه تار . ۳ دی وی دی60000
32فیلم تکنیک های  سه تار . آموزش کوک20000
47فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . سه تار20000
70فیلم بخشی از ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . شور . ابوعطا . افشاری .سه تار20000
12فیلم بخشی از دستور ابتدایی . متوسطه . ده قطعه ۱و ۲ . تصانیف . حسین علیزاده . سه تار20000
59فیلم دستگاه ماهور ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
16فیلم دستگاه نوا و همایون ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
84فیلم چهارمضراب و پایه های آن . صبا . درویش خان . فرهنگ شریف . مشکاتیان . سه تار20000
43فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲  . روح الله خالقی . سه تار20000
89فیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . روحوضی . چند آهنگ . سه تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی تار . مدرس نیما فریدونی

کدتار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
34فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . تار . ۲ دی وی دی40000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
31فیلم آموزش سه تار . جلد ۱ .  جلال ذوالفنون . تار . ۳ دی وی دی60000
85فیلم تکنیک های تار . آموزش کوک20000
48فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . تار20000
23فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . دستگاه ماهور . تار20000
80فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی شور . ابوعطا . افشاری و سه گاه . تار20000
13فیلم بخشی از دستور ابتدایی . حسین علیزاده .تار20000
18فیلم  بخشی از دستور متوسطه حسین علیزاده . تار20000
15فیلم  بخشی از ده قطعه ها و  تصانیف حسین علیزاده . تار20000
56فیلم ردیف میرزاعبدالله . دستگاه ماهور. تار40000
20فیلم ردیف میرزاعبدالله . بخشی از شور و بیات اصفهان و راست پنجگاه و نوا . تار20000
82فیلم چهارمضراب و پایه های آن . تار20000
26فیلم آثاری از جلیل شهناز . درویش خان . فرهنگ شریف . پرویز مشکاتیان . تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
10فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ . روح الله خالقی . تار20000
24فیلم بخشی از هنرستان ۳ . ردیف مقدماتی . موسی معروفی . تار20000
17فیلم بخشی از کتاب جان مریم و پیک سحری . روحوضی و چند آهنگ . تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی کمانچه . مدرس ایمان ملکی

کدکمانچه . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
73آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۱ . روح الله خالقی 20000
96آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۲.‌ روح الله خالقی  20000
22فیلم آموزش کمانچه . بخشی از کتاب هنرستان جلد ۳ . روح الله خالقی20000
29فیلم آموزش کمانچه . بخشی از ردیف استاد ابوالحسن صبا . جلد اول20000
58گلچین آهنگ ها  . کمانچه20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی ویلن . مدرس ایمان ملکی

کدویلن . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
28کتاب هنرستان ویلن . جلد ۱ و ۲ . روح الله خالقی20000
27 کتاب هنرستان ویلن . جلد ۳ . روح الله خالقی20000
38ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۱ . ۲ دی وی دی40000
11گلچین آهنگ ها . ویلن20000
94تکنیک های آرشه کشی 20000
14کتاب لویلن جلد ۱20000
21فیلم کتاب لویلن جلد ۲20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی دف . مدرس ایمان ملکی

کددف . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
42آموزش دف | کتاب شیوه دف نوازی | ایمان ملکی . ۲ دی وی دی40000لیست دی وی دی های ایمان ملکی و نیما فریدونی